Elena Past: Eduka majandamise kõrval on olulised keskkonnasäästlikkus ja inimesed


AAA, AA ja A-klassi reitinguga ettevõtteid on Eestis vaid 18 protsenti kõikidest registreeritud äriühingutest. Akzo Nobel Baltics AS on üks neist, omades juba aastaid kõrget reitingut. Tootmine asub väikelinnas Raplas, müüki tehakse pealinnast. Olulisel kohal on töötajad ja vastutustundlik tootmine. Üks pikema ja stabiilsema ajalooga ettevõtteid toetab märkimisväärselt ka kunsti.