Kuidas orienteeruda toidumärgistuses?

 (1)
Kuidas orienteeruda toidumärgistuses?
Foto: MorgueFile, toidulaudFoto: MorgueFile

Tunnustatud Eesti maitse, tunnustatud maitse, Eestis kasvatatud ja veel hulk märke leidub toidupakenditel. Ometi ei ole sageli selge, mis tähendus ühel või teisel märgil on.

Lipumärk

Eesti lipumärgiga on tähistatud Eestis valmistatud toiduained.

allikas: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Tunnustatud Eesti maitse
Toote põhitooraine pärineb 100% Eestist, toode on edukalt läbinud laboratoorse ja sensoorse hindamise. Märki võivad taotleda vaid Eestis registreeritud ettevõtted.

allikas: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Tunnustatud maitse
Märk näitab kõrget kvaliteeti, tooraine võib pärineda nii Eestist kui ka mujalt. Märki võivad taotleda kõik Euroopa Liidu ettevõtted.

allikas: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Eesti parim toiduaine
Iga-aastase Eesti toidukonkursi võitja. Toode on valmistatud Eestis tegutsevas ettevõttes.


allikas: Eesti Toiduainetööstuse Liit


Eestis kasvatatud
Eestis kasvatatud kõrge kvaliteediga aiasaadus, mis vastab Euroopa standardi kõrgema klassi nõuetele.

allikas: Eesti Aiandusliit


Ökomärk
Eesti mahepõllumajanduse seaduse kohaselt toodetud ja kontrollitud toode, mille tootmisel on rangelt piiratud keemiliselt sünteesitud sisendite kasutamine, keelatud on kasutada GMO-d ja mineraalset lämmastikväetist.

allikas: Põllumajandusministeerium

Euroopa Liidu mahepõllumajanduse märk
Toode on saadud Euroopa Liidu mahepõllumajanduse nõudeid järgides, rangelt on piiratud keemiliselt sünteesitud sisendite kasutamine, keelatud on kasutada GMO-d ja mineraalset lämmastikväetist.

allikas: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu kaitstud päritolunimetuse märk
Toote tooraine pärineb kindlast geograafilisest piirkonnast. Toodetakse, töödeldakse ja valmistatakse samas piirkonnas. Kvaliteet või omadused tulenevad geograafilise piirkonna loodus- ja inimfaktoritest.

allikas: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu kaitstud geograafilise tähise märk
Vähemalt üks tootega seotud etapp (tootmine, töötlemine või müügiks ettevalmistamine) on nimetatud geograafilises piirkonnas. Toote seos geograafilise piirkonnaga võib põhineda mainel.

allikas: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu garanteeritud traditsioonilise eritunnuse märk
Toode on traditsioonilisest toorainest, traditsioonilise koostisega või töödeldud/toodetud traditsioonilisel viisil ja erineb sellega teistest samalaadsetest toiduainetest. Toode peab olema tõendatult tarbimisel vähemalt 25 aastat.

allikas: Euroopa Komisjon

Allikas: Põllumajandusministeerium