Mida arvestada maksuvaba tulu arvutamisel aastatulu hulka?


Mida arvestada maksuvaba tulu arvutamisel aastatulu hulka?
Maksu- ja Tolliamet

Alates 2018. aastast sõltub sinu maksuvaba tulu suurus sinu aastasest tulust. Seetõttu tuleb selle suurust planeerida juba enne uut aastat, et 2019. aastal vältida võimalikku tulumaksu juurde maksmist. Mida tuleb aga tulu hulka arvestada?

Aastatulu hulka arvesta kõik maksustatav tulu

Selleks on näiteks töötasu ja muu töövõtu- ja käsunduslepingu alusel makstav tasu, preemia, pension, välismaine tulu, kasu vara müügist, vanema- ja haigushüvitis, maksustatav stipendium, üüri- ja renditulu, tulu välismaalt, ettevõtlustulu, töötuskindlustushüvitised, dividendid, intressid jms.

Kõik tulud tuleb võtta arvesse brutosummana, see tähendab summad koos tulumaksuga ning töötasude puhul ka koos töötuskindlustus- ja kogumispensionimaksetega. Ainukeseks erandiks on 2018. aastal Eestist saadud dividendid, mille puhul tuleb aastase tulu arvestusse võtta see summa, mis sulle arvele laekus.

Aastatulu hulka ära arvestata maksuvaba tulu

Aastatulu hulka ei arvestata sellist tulu, mida tuludeklaratsioonil ei deklareerita: pere- ja toimetulekutoetused (näiteks lapsetoetus), maksuvaba eluaseme müük, oma kasutatud asjade müük, elatis, töövõimetoetus, maksuvaba stipendium (tulumaksusoodustusega MTÜ või SA poolt), kingitused, erisoodustus, lähetuse päevarahad jne.

Aastatulul põhineb sinu maksuvabastuse suurus

Seotud lood:

Kui kogu võimaliku tulu kokku liidad, saadki teada oma aastase eeldatava sissetuleku suuruse, mille põhjal arvestatakse sulle maksuvaba tulu.

Maksuvabastuse suurus jaguneb kolme peamisesse gruppi.

  • Kui sinu aastane brutotulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on sul võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.
  • Kui kuine sissetulek on vahemikus 1201–2099 eurot (aastane brutotulu 14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ja mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem maksuvaba tulu on.
  • Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.

Rohkem infot maksuvaba tulu kohta leiad maksu- ja tolliameti kodulehelt www.emta.ee/maksuvaba-tulu

  • Aastatulu hulka arvesta maksustatav tulu ja liida kokku brutosummad.
  • Ootamatut tulu saades vaata oma brutotulu üle ja palu tööandjal arvestada maksuvaba tulu vähem või sellest üldse loobuda.
  • Kui maksadki aasta jooksul rohkem tulumaksu, saad tuludeklaratsiooniga selle osa tulust tagasi. Ja seda ka juhul, kui maksuvaba tulu üldse ei arvesta.