Tagasiside andmine kandideerimisprotsessis räägib palju ettevõttest ja sealsest töökultuurist


Tagasiside andmine kandideerimisprotsessis räägib palju ettevõttest ja sealsest töökultuurist
Foto: Unsplash

Kui ettevõte ei anna sulle tagasisidet kandideerimise kohta, siis mõtle, kas tahaksid üldse sellises ettevõttes töötada? Kui ettevõte pole veel jõudnud tagasisidet anda, on selle mõnel muul mõjuval põhjusel edasi lükanud või sootuks unustanud, saab kandidaat viisaka suhtluse kaudu olulise tagasiside välja meelitada, kinnitavad CV.ee värbamisspetsialistid.

Tänapäeva konkurentsitihedal tööturul tasub ettevõttel tähele panna erinevaid, kuid lihtsaid võimalusi parimate töötajate saamiseks oma ettevõttesse. Seejuures on oluline mõista, mis võib mõjutada parimate töötajate ligi meelitamist ja hoidmist. Kandideerimisprotsess on alati kahepoolne suhtlus ja nõuab mõlemapoolset panust – nii tööotsijalt kui ka tööandjalt.

Edukale värbamisprotsessile kipub jätkuvalt kaikaid kodarasse viskama just tagasiside mitte andmine kõikidele konkursil osalenud kandidaatidele. Esialgu pikas kandideerimisprotsessis väikese osana näiv tagasiside andmine jääbki ettevõtetel tihtipeale kahe silma vahele, mõnikord tuleneb see oskamatusest, teinekord jälle ajapuudusest. Fookusesse jääb ainult välja valitud kandidaat ning mitte valituks osutunud ja vastust ootavad kandidaadid võivad nii ununeda.

Lühike telegrammistiilis teade on parem kui tagasiside täielik puudumine

Ettevõtte eesmärk on üldjuhul leida kiiresti ja efektiivselt parim kandidaat, mistõttu tuleb tööandjal kahtlemata teha värbamisprotsessis põhjalikke valikuid ja kõik osalenud kandidaadid ei võida. Ettevõttel tasub siinjuures kindlasti silmas pidada, et kõik need kandidaadid, kes sel korral valituks ei osutunud, võivad olla parimaks sobivaks kandidaadiks juba järgmise vaba töökoha täitmisel.

Kandidaadid, kes tagasidet ei saanud, võivad oma negatiivset kogemust ka sõprade ja tuttavatega jagada. Kui positiivse kliendikogemuse saanud klient jagab enda kogemust keskmiselt 6 inimesega, siis negatiivse kogemuse osaliseks saanud klient jagab enda kogemust keskmiselt 18 lähedase inimesega.

Esialgu tühise või tülika tegevusena näiv tagasiside andmine kujundab aga ettevõttest värvika pildi väljapoole. Ettevõtte hea maine ja hooliv suhtumine nii oma töötajatesse kui ka klientidesse on üheks olulisemaks eduka värbamise faktoriks.

Tagasiside andmise protsess ei ole tihtipeale just kõige meeldivam osa kogu värbamisest, ent ei nõua tegelikkuses suurt pingutust. Tagasiside andmine ei ole keeruline ega aeganõudev, kui kasutada CV.ee keskkonda, kus värbaja saab igale konkursist välja langenud kandidaadile saata sisuka tagasiside ning hiljem ka neile, kes läbisid näiteks värbamisprotsessi eelvaliku.

Heaks tooniks on anda telefoni teel tagasisidet neile kandidaatidele, kellega ollakse juba kohtunud. See näitab, et ettevõte hoolib ja võtab vaevaks temale aega pühendanud kandidaadile isiklikult tagasisidet anda. Kandidaadile on see aga kasulik võimalus saada kandideerimisprotsessi kaudu teadlikumaks oma nõrkustest ja edaspidistest võimalustest.

Kandideerimiskonkursil osalenutele esmase tagasiside andmisel võib samuti tuua välja mõned peamised punktid, mis said oluliseks käimas oleva konkursi valiku tegemisel. Ent kui sellel hetkel ei ole kandidaadile midagi täpset ega sisukat veel öelda, siis parem on ikkagi lakooniline ja viisakas tagasiside, kui üldse mitte tagasisidet anda.

Eitav vastus ei tohiks tähendada ebaväärikat suhtumist

Kui vähegi võimalik, tasuks ametikohale sobimatutele kandidaatidele esmajärjekorras ja võimalikult kiiresti tagasisidet anda, sest siis teavad inimesed arvestada seda oma järgmiste valikute ja konkursside puhul. Tõenäoliselt on aktiivselt tööd otsival kandidaadil niisamuti ees mitmeid töökohavalikuid nagu ka ettevõttel kandidaate.

Iga ettevõte on kokku puutunud kindlasti ka kandidaatidega, kes pärast tagasiside andmist võivad ettevõtte valiku ja põhjuste kohta lisainfot küsida ning vahel olla seejuures negatiivselt meelestatud.

Sellisel juhul tasub kindlasti rahulikuks jääda ning mõista võimalust, et see ei pruugi olla kandidaadi esimene eitav vastus, mistõttu on tema enesekindlus ja lootus pärsitud. Võimalusel tasub siiski kandidaadile lisainfot anda tema tugevuste ja arendamist vajavate külgede kohta ning kindlasti ei tasu teda ootama jätta. Eitava vastuse korralgi saab kandidaadile väärika tunde jätta.

Kandidaadi tagasiside olulisus

Kuna värbamine on kahepoolne protsess, on väga oluline ka kandidaadipoolne korrektne infovahetus potentsiaalse tööandjaga. Kui kandidaat on oma kandideerimissoovist ettevõttele teada andnud, siis tasub temalgi olla korrektne ja informatiivne kogu protsessi jooksul. Sealhulgas tuleks ettevõttele tingimata teada anda erinevatest muudatustest seoses konkursile kandideerimise võimaluste ja huviga.

Mitte üksnes ettevõttel, vaid ka tööotsijal tasub kindlasti kokkulepetest kinni pidada, sest vastasel juhul saab kannatada ka kandidaadi maine.

Kui samas ettevõttes on tulevikus taas põnev töökoht vabanemas ning kandidaat peaks uuesti kandideerima, jääb ka ettevõttele eelnev negatiivne kogemus meelde. Sellest tulenevalt on valituks saamise tõenäosus kindlasti väiksem.

Mida teha, kui saad kandidaadina eitava vastuse?

Kui oled kandidaadina saanud eitava vastuse, tuleb mõista, et pärast kandideerimisprotsessi jagub töökohti enamasti vaid ühele või kahele kandidaadile.

Mõnikord võib valitud kandidaadil olla veel ka mõni muu kasulik oskus, mida ettevõte esmalt ei osanud töökuulutusse kirja panna. Seega ei olnud sina kandidaadina teistest halvem, vaid üks osalenud kandidaat oli sel korral lihtsalt natuke tugevam.

Teiseks aspektiks on inimestevahelise sobivuse olulisus ettevõtte sees, mida värbajad peavad niisamuti mõistma ja arvestama. Eitava tagasiside saamine ei ole mõistagi meeldiv, aga suheldes ettevõtte kontaktisiku või värbajaga saab sellest kogemusest igal juhul sõnastada võimalused enda arendamiseks, täiendamiseks ja tugevuste esitlemiseks järgmisel korral.

Negatiivsusest õhkuv tagasiside kandidaadilt võib jätta ettevõttele omakorda ebameeldiva kogemuse, mistõttu uue konkursi avanemisel ja valiku tegemisel võib ettevõte enda värbamistegevuses ettevaatlikuks muutuda. Püüa vältida negatiivset alatooni vestluses või vastuses, kui oled saanud eitava vastuse.

Enne eitava vastuse saamise kohta lisainfo küsimist peaks kandidaat ennast analüüsima, mida ettevõtte vastus tema jaoks muudab või tähendab.

Näiteks, kui kandidaadil on teadmine, et ta on mõnel alal või keeles nõrgem, tasub end koolitada ning ettevõtte esitatav lisainfo ei pruugi kandidaadi käitumist mõjutada.

Ideaalis annab ettevõtte esitatud põhjalikum tagasiside kandidaadile info, mis paneks eitava vastuse saanud kandidaadi suuremalt unistama ja rohkem tegutsema.

Seega tasub ettevõtet ka eitava tagasiside puhul tänada ja anda märku valmisolekust tulevikus taas kohtuda, kui samas ettevõttes uued töökohad vabanevad. See jätab tööotsijast mulje kui inimesest, kes suudab ka ebameeldiva olukorra või infoga hakkama saada ja positiivselt edasi liikuda.

Soovitused tööotsijale, kui sa pole pärast kandideerimist vastust saanud

  • Helista ettevõttesse ning küsi tagasisidet, et näidata initsiatiivi. Samuti võid helistada päev või kaks pärast kandideerimisavalduse ja dokumentide saatmist, et veenduda, kas need on õige inimeseni jõudnud.
  • Ära jää käed rüpes istuma, vaid jätka uute väljakutsete otsimist ning enda arendamist. Ära pane oma käekäiku ettevõtte tagasisidest otseselt sõltuma. See on sinu elu, karjäär ja unistused, mis vajavad teostamist.
  • Säilita oma enesekindlus ning ära kaota lootust!