Tervisemärk ehk identifitseerimismärgis pakenditel

 (1)
Tervisemärk ehk identifitseerimismärgis pakenditel
Tervisemärk / Identifitseerimismärgis

Toidupakendil on loomsete toitude puhul kohustuslik kasutada tervisemärki/identifitseerimismärgist, mille abil saab teada tootjamaa. Märgid on kasutusel nii piima, muna kui ka lihatoodete puhul. Mida miski märk sellisel märgistusel tähendab?

Loomsete toodete puhul nimetatakse ovaalset märki identifitseerimismärgiks ja liha puhul tervisemärgiks.

Märk peab olema tootel loetaval ja kustutamatul pinnal ning üksteisest selgelt eristatavate tähemärkidega hästi nähtavale kohale paigutatud pärast tootmist ettevõttes või pakkimiskeskuses. Märgi võib panna otse tootele või selle ümbrisele, kui toode on pakitud üksikult, või ümbrisele kinnitatud etiketile. Kui toode on pakitud ja pakendatud üksikult, piisab pakendile pandud märgist.

Märgil peavad ovaalse piirjoone sees olema järgmised andmed:

Ülal: lähteriigi nimi või lühend vastavalt ISO standardile, Eesti puhul EE või EESTI.

Ülal või keskel: ettevõtte või taaspakkimiskeskuse loanumber ja vajaduse korral koodnumber, mis osutab tootetüübile, mille jaoks ettevõte on heaks kiidetud.

All: üks järgmistest esitähtede kombinatsioonidest Euroopa Liidu tähistamiseks vastava riigi keeles: CEE — EØF — EWG — EOK — ETY — EC — EEG — EG — EÜ

Lisaks indentifitseerimismärgile on toidupakenditele trükitud teisi märke. Kuid riiklikult on identifitseerimismärk, värske liha puhul tervisemärk, ainuke seadusega reguleeritud tunnus, mille nõuetest kinnipidamist kontrollib riiklik järelevalveamet regulaarselt.

Allikas: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda