Kuidas kirjeldada äriideed ühe minutiga?Kuidas kirjeldada äriideed ühe minutiga?
Erakogu

Äriidee kirjeldus ei pea olema midagi keerulist. Vastupidi: see võiks olla lihtne, igaühele arusaadav ja lausa iseenesestmõistetav. Lähtudes lugejast või kuulajast ja olukorrast, tuleks ette valmistada üheleheküljeline äriidee kirjeldus, mis võtab kokku ettevõtte kõige olulisema info.

Äriidee kirjelduses peaksid sisalduma kolm põhilist ja üksteisest lahutamatut teemat:

  1. ettevõtte identiteet (saamislugu, missioon ja meeskond);
  2. sihtturg;
  3. väärtuspakkumine ehk toode või teenus.

Identiteet

Ettevõtte identiteet on lai valdkond, mille üks osa on firma visuaalne nägu. Selle alla kuuluvad ettevõtte sümboolika, sh logo, ja muud ühtsed turundustegevuses rakendatavad disainipõhimõtted. Identiteet hõlmab ka firma ajalugu, kultuuri, suhtlemisprintsiipe, eesmärke ja strateegiat.

Ettevõtte identiteedi loomine ja kujunemine on pikem protsess, kuid selle alustala on vastus küsimusele „Mille poolest eristub teie ettevõte teistest?”.

Alustaval firmal on asutaja identiteet sageli väga tihedalt ettevõtte omaga seotud. Konkreetse inimese oskused ja kogemused mõjutavad äri strateegiat, selle tugevusi ja nõrkusi, oskusteavet, fookust, tootevalikut ja sihtturgu.

Esialgu piisabki äri identiteedi kirjelduseks teie enda tutvustusest ja lühidast äri tekkeloost, millega teie kliendil on lihtne suhestuda.

Seotud lood:

Lugege lisaks: Kas alustav ettevõtja peaks keskenduma probleemile või lahendusele?

Sihtturg

Teie identiteet mõjutab kindlasti ka sihtturu valikut. Kui teil on näiteks mõte avada rattapood ja te ise olete kirglik tipptasemel rattaspordi harrastaja, siis hakkate tõenäoliselt müüma kalleid paljude lisadega rattaid entusiastidele või ekstreemsportlastele ning pakute lisaväärtusena oma kogemusi ja teadmisi tänapäevase varustuse, treenimise ja võistluste kohta.

Kui ettevõtte teine asutaja on abikaasa, kellega teil on väiksed lapsed, asute ilmselt müüma rattaid, kiivreid, lastetoole ja muid kogu pere aksessuaare.

Hoidke oma äri fookus valitud sihtturul ja ärge üritage müüa kõigile. Isegi kui olete selleks suuteline, on nõnda palju raskem ostjaid leida. Alustav rattapood, mis soovib müüa nii tippharrastajale kui ka perele, ei pruugi hästi käima minna.

Väärtuspakkumine

Nii nagu mõjutab teie identiteet sihtturu valikut, mõjutab sihtturg tootevalikut. Teie väärtuspakkumine on toode või teenus ja see peab sihitud turule sobima.

Lugege lisaks: Kuidas koostada väärtuspakkumist kui müüte oma aega?

Alustava ettevõtja kolm tugisammast

Seega tuleb teil äriga alustades paika seada just identiteet, sihtturg ja väärtuspakkumine. Algusfaasis moodustavad need teie ettevõtte strateegia. Nende põhjal on juba lihtne rääkida, olgu siis ühel leheküljel või ühe minuti jooksul.

Kui üks kolmest tugisambast muutub, vaadake üle ka teised. Niisugune kohanemine peaks olema pidev.

Liftikõne

Kolme tugisammast hõlmavat kontsentreeritud infot võiksite õppida hästi ette kandma ka liftikõne ehk liftiesitlusena (ingl elevator pitch). See on suuline kiiresitlus (30–60 sekundit), mille käigus tutvustate oma ideed või ettevõtet lühidalt, läbimõeldult ja lihtsalt, veendes kuulajat ja tekitades temas huvi.

Kõnealune termin pärineb Ameerikast. Sealses tihedas konkurentsis oli ja on siiani vahel ainuke võimalus äris jalg ukse vahele saada hetk, kui vajalikul ja autoriteetsel isikul tekib minut vaba aega liftiga kõrghoone viimasele korrusele sõites või uksest autoni kõndides.

Liftikõne ei ole otseselt müügikõne. See ei tohiks keerelda üksnes ümber toote, vaid peaks arusaadavalt selgitama kogu ettevõtmist ehk seda:

  • milles seisneb väärtuspakkumine ehk toode või teenus;
  • milline on sihtturg;
  • kuidas teenite kasumit;
  • kes on konkurendid;
  • mis on nendega võrreldes teie toote ja ärimudeli eelised.

Kuidas ettevõtlusega alustada?

Soovime, et teie äri algus oleks võimalikult lihtne. Külastage SEB Eesti alustava ettevõtja portaali, kust leiate ettevõtte loomisega seotud informatsiooni, inspireerivaid ideid ning kasulikke lahendusi ja tööriistu.