Majandusteadlase Andres Arraku osalusega portaal Pangalaen.ee, kus viiakse kokku raha vajaja ja pangandusasutus, on äratanud andmekaitseinspektsiooni ja tarbijakaitseameti huvi. Samuti väidavad pangad, et Arraku väited, nagu tehtaks nendega koostööd, ei vasta tõele.

Arraku partner on ennast portaali asutajaks ja juhiks nimetav start-up-projektidega tegelev Nazari Goudin.

„Portaalile peale vaadates paraku informatsiooni, et kes töötleb või kellele edastatakse sisestatud andmed, pole,” ütles andmekaitseinspektsiooni esindaja Stiina Liivrand. Menetluse alustamine otsustatakse selle nädala jooksul.

Tarbijakaitse algatas läinud nädala lõpus menetluse, sest portaalilehel pole kontaktandmeid ja ei ole võimalik tuvastada ettevõtet, mille all see tegutseb.

Tarbijakaitseamet lükkab ümber ka Arraku väite, nagu oleks amet portaalile heakskiidu andnud. Arrak kirjutas arvamusloos, et olevat saadud ka finantsinspektsiooni heakskiit. See väide ei pea finantsinspektsiooni sõnul paika.

Swedbanki esindaja Mart Siilivask ütles, et mingeid ankeete on nad lehelt saanud, kuid kuna neil puudub leping haldajaga ja lehelt pole võimalik välja lugeda, mis ettevõttega on tegemist, ei saa nad seda usaldada ja on soovitanud taotlejatel täita ankeet turvalisel panga kodulehel. Ebausaldusväärseks muudab portaali Siilivase sõnul see, et sinna ei ole märgitud äriühingu nime, registrikoodi, esindajate nimesid ega kontaktandmeid.

Nazari Goudin ütles, et kuna nad ei säilita ega töötle isikuandmeid, on portaal seadusega kooskõlas ja et peale Arraku on nad kaasanud eri valdkondade spetsialiste, kelle nimesid Goudini täpsustada ei soovinud.

Goudini selgitas, et Pangalaen.ee portaali taga olevat firma PL Partners. Äriregistri andmeil registreeriti sellenimeline firma 11. oktoobril ehk kolm päeva pärast seda, kui portaal avalikuks sai.