Materiaalse ilmajäetuse näitaja on üle-euroopaliselt ühtlustatud
vaesusnäitaja. Sellega mõõdetakse nende isikute osatähtsust, kes ei saa endale lubada vähemalt kolme komponenti üheksast:
1) üüri- ja kommunaalkulude tasumine;
2) kodu piisavalt soojana hoidmine;
3) ettenägematud kulutused;
4) üle päeva liha, kala või nendega samaväärseid valke sisaldava toidu söömine;
5) nädalane puhkus kodust eemal;
6) auto;
7) pesumasin;
8) värviteler;
9) telefon.

Sügav materiaalne ilmajäetus on juhul, kui nimekirjast ei suudeta endale lubada vähemalt nelja komponenti.

2015. aastal oli Eesti elanike materiaalse ilmajäetuse määr 12,8% ja sügava materiaalse ilmajäetuse määr alla 5%.