Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas kinnitas, et eelmisel nädalal toimusid tõepoolest esimesed avalikud menetlustoimingud kriminaalasjas, mis alustati soodustuskelmust ja riigihangete nõuete rikkumist käsitlevate karistusseadustiku paragrahvide järgi (KarS § 210 ja 300).

„Menetlustoimingud viis läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ja nende sisuks oli läbiotsimised kahtlustatavate elu- ja töökohtades ning sõidukites. Kõnealuse kriminaalasja raames uuritakse kokku kolme soodustuskelmuse episoodi. Esimeses episoodis on Jõelähtme vallavalitsuse kaudu esitatud PRIA-le taotlus, kus on näidatud tööde maksumust umbes kaks korda suuremana, kui see tegelikult oli. Ka ülejäänud kahes episoodis peteti raha välja PRIA-lt, kuid need juhtumid ei ole seotud Jõelähtme vallaga. Täpseid välja petetud summasid ei ole menetluse huvides võimalik praegu avaldada,” selgitas Kallas.

Kuidas on võimalik, et ühe väikse sadama ehitusel varastati ligikaudu 100 000 eurot?

Kõnealuses kriminaalasjas on kahtlustus esitatud kuuele isikule. Nimesid Põhja ringkonnaprokurör Stella Veber ei öelnud. Ärilehe andmetel on kuue kahtlustuse saanud inimese seas teiste hulgas Jõelähtme vallavalitsuse ehitusnõunik Heiki Lilienthal ja ehitusfirma OÜ Tetrapood osanik ja juhatuse liige Matti Roosma.

Reformierakondlase Andrus Umboja – kunagine oravapartei aukohtu esimees – juhitav Jõelähtme vallavalitsus taotles PRIA-lt 2012. aasta oktoobris 214 098 eurot. Seda taotleti Neeme poolsaare tipus asuva „Neeme sadama läänepoolse muulkai taastamiseks ja sadama akvatooriumi puhastamiseks setetest”. 2014. aasta jaanuaris maksis PRIA summa välja.

Pika vinnaga lugu

Aga Neeme sadama jamade ajalugu on märksa pikema vinnaga. 2012. aastal kuulutas Jõelähtme vallavalitsus välja Neeme sadama korrastamiseks mõeldud riigihanke, mille võitis OÜ Tetrapood. Tetrapoe odavaimaks tunnistatud pakkumus oli 212 500, koos käibemaksuga 255 000 eurot. Tetrapoe osanikud ja juhatuse liikmed on isa ja poeg Sulev ja Matti Roosma.

Jõelähtme vallavalitsuse kaudu on esitatud PRIA-le taotlus, kus on näidatud tööde maksumust umbes kaks korda suuremana, kui see tegelikult oli.

Vald jättis ühispakkujad Bauschmidti ja OY Terramare kvalifitseerimata. Ettevõtted eemaldati hankelt, sest vallavanem Umboja allkirjastatud vallavalitsuse korralduses öeldakse, et nende tehniline ja kutsealane pädevus ei vasta hanke tingimustele.

Neeme sadama majandamiseks on loodud MTÜ Neeme Sadam. Selle aktiivsem juhatuse liige on Reimo Toom. Ärilehel ei õnnestunud eile Toomi telefonitsi tabada. See-eest võtsid toru Heiki Lilienthal ja Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja.

Lilienthal lebas haiglas ja ütles, et ei soovi toimunut kommenteerida. „Küsige keskkriminaalpolitseist. Las nemad räägivad,” jäi Jõelähtme valla ehitusnõunik napisõnaliseks.

Neeme sadam on mattunud lume alla. Kas valge vaiba alt tulevad välja ka kahtlustuse järgi „kaotsi läinud” 100 000 eurot, näitab keskkriminaalpolitsei uurimine. Foto: Tiit Blaat

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja rääkis Ärilehele, et talle pole uudis, et PRIA on Neeme sadama vastu huvi tundnud. Viimati esitas PRIA valda järelepärimise mullu novembris. Kuid PRIA on aastaid varemgi Neeme sadama asjus auditeid teinud. Need on seni lõppenud etteheideteta.

Kuidas on võimalik, et ühe väikse sadama ehitusel varastati ligikaudu 100 000 eurot? „Minule tundub see ka uskumatu ja arusaamatu. Algatasime auditi, et selgitada välja, kas sel kahtlustusel saab olla mingi tõepõhi all. Kas tõesti on tehtud poole vähem tööd või on kasutatud vähem või odavamaid materjale?” muretseb Umboja.

Aastaid tagasi vallandati nüüdseks kuriteokahtlustuse saanud valla ehitusnõunik Lilienthal vallavalitsusest.

Aastaid tagasi vallandati nüüdseks kuriteokahtlustuse saanud valla ehitusnõunik Heiki Lilienthal vallavalitsusest. Ent 2009. aastal, kui Umbojast sai Jõelähtme vallavanem, võeti Lilienthal uuesti valda tööle. 2009. aastal kandideeris Lilienthal KOV valimistel Reformierakonna nimekirjas isegi Jõelähtme vallavolikokku, kuid sai kõigest 26 häält ega osutunud valituks.

Mis Lilienthalist edasi saab? „Praegu on ta haiguslehel. Läks korralisele puusaoperatsioonile. Loodan, et sellest kahtlustusest ei saa kunagi süüdistust. Kui nii läheb, siis ei saa talle midagi ette heita,” märkis Umboja.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik ütles, et toetuse saamist reguleerivad õigusaktid ei piira kontrollide hulka. Tehakse eelkontrolle ning objekte ja taotlejaid võidakse kontrollida ka mistahes etapis investeeringu tegemise ajal.

Samuti võidakse kontrolle teha toetuse saamiseks esitatavate kuludeklaratsioonide kohta. Enne lõplikku väljamakset on kohustuslik teha vähemalt üks kohapealne kontroll. Pärast investeeringu lõpetamist ehk viimast väljamakset kestab sadamate puhul veel 15 aasta pikkune järelevalve periood, mille kestel on samuti õigus kontrolle teha. Kontrollid võivad toimuda nii juhu- kui ka riskivalimi alusel, samuti vihjete järgi jne.

„Jõelähtme vallavalitsus kui Neeme sadama jaoks toetuse saaja sattus kontrollimise alla juhuvalimi tulemusel. Praeguse seisuga on Neeme sadama toetus lõplikult välja makstud ja tagasinõude otsust PRIA teinud ei ole,” lausus Sarv-Kaasik.