Kiire internet katab Eesti hiljemalt 2015. aastaks

 (4)

Projekti eesmärk on ühendada maapiirkonnad olemasoleva kaablivõrguga ja tagada neile juurdepääs kiire interneti teenusele. Projekti õnnestumisel katab hiljemalt 2015. aastal internetivõrk 98% Eestist.

EstWini arendava Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELAS) juhataja Olav Harjo sõnul tuli projekti elluviimise alustamiseks oodata ära Euroopa Komisjoni otsus, sest EL-i vabaturumajanduse reeglite kohaselt ei tohiks riik tavaolukorras erasektorisse oma raha paigutada.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse andmetel vastab projekt igati riigiabi eeskirjadele, sest seda ei oleks võimalik ellu viia ainult turujõududele toetudes ja nii, et kõik operaatorid saaksid infrastruktuuri kasutada samadel tingimustel. EstWin on ühtaegu ka osa Eesti Infoühiskonna Arengukavast 2013.

Projekti esimese etapi eelarve on umbes miljard krooni, millest 350 miljonit tuleb Harjo sõnul Euroopa Liidu struktuurifondidest. Ülejäänu katmiseks on ELAS korraldanud hanked.

Harjo hinnangul pole vaja kiirustada kõigi valikutega, kes ja millises ulatuses rahastamises osalevad, pigem tuleb võimalikult kiiresti töödega pihta hakata. „Ootasime terve kevade ja suve komisjoni luba ja nüüd oleme rõõmsad, et võime pihta hakata,” lisas ta.