Kolm olulisemat nõuannet ettevõttele laenu taotlemiseks ühisrahastusplatvormilt. Crowdestate'i ja Click & Grow' näide


Kolm olulisemat nõuannet ettevõttele laenu taotlemiseks ühisrahastusplatvormilt. Crowdestate'i ja Click & Grow' näide
Crowdestate

Infotehnoloogia areng on toonud konventsionaalse finantseerimise (panganduse) kõrvale jagamismajanduse, pakkudes seeläbi uusi võimalusi kapitali vajajatele (ettevõtted) kui ka kapitali pakkujatele (investoritele, hoiustajad). Oma äriidee rahastamine või kellegi teise projektile õla alla panemine ei ole kunagi olnud nii lihtne!

Ühisrahastusel põhinev laen ettevõttele annab kõigile soovijatele võimaluse osaleda kohalike ettevõtete edulugude kujunemises, vajamata selleks märkimisväärseid summasid. Alustamine on lihtne, summad jõukohased ning riske on võimalik hajutada nii erinevate projektide kui ka sektorite vahel. Meeles peab aga pidama, et kuigi ühisrahastusel on konventsionaalse laenamise ees mõningaid eeliseid, ei ole selle rolliks pangalaenu asendamine või väljatõrjumine – mõlemal on tegelikkuses sama eesmärk.

Kolm olulist nõuannet Crowdestate’i partnerilt Imre Noorkikaselt

Et ettevõtte rahastamine õnnestuks, ei piisa lihtsalt ühisrahastusplavormil kampaania avaldamisest. Edukaid kampaaniaid iseloomustavad tegelikkuses üsnagi sarnased tegurid.

  • Oskus jutustada oma lugu. Tugev lugu müüb ennast ise ehk kui ettevõte on suutnud oma kuvandit, sh toodet, kaubamärki, asjatundlikkust ja kirge oma tegevuse vastu, tutvustada kirega, kandub see kindlasti edasi ka investorite otsustusprotsessi. Loomulikult aitavad kaasa efektsed visuaalid või miks mitte lausa videopöördumine investorite poole.
  • Lihtsus ja läbipaistvus. Ühisrahastuse investor on tavapäraselt üsna valiv projektide osas, kuhu vahendeid paigutada ja seda põhjusega – investeeritud raha peab kasvama. Kui investoril tekib kõhklusi esitatud informatsiooni kvaliteedi ning läbipaistvuse osas, eelistab ta pigem järgmist võimalust.
  • Ära ehita õhulosse! Ei tohi unustada, et investori rahastus on ettevõttele laenukohustus. Seega peab projekt ja selle teostamise plaan olema realistlik ning põhjalikult läbi mõeldud. Siinkohal hindab investor ühelt poolt ettevõtte juhtkonda ja omanikke ning nende suutlikkust esitatud äriplaani realiseerida ning teisalt projekti teostumise realistlikkust. Kusjuures, isegi kui raha kaasamise hetkel on ettevõtte rahavoog napp või negatiivne, on võimekas meeskond, olemasolev potentsiaal ja jätkusuutlik finantsdistsipliin asjaolud, mis räägivad rahastamise kasuks.
Seotud lood:


Click & Grow' ja Crowdestate’i partnerlus

Heaks näiteks edukast raha kaasamise kampaaniast ning ülalloetletud tegurite rakendamisest on ühisrahastusplatvormi Crowdestate'i ja kodumaise ettevõtte Click & Grow' läbi viidud kampaania käibevahendite finantseerimiseks. Click & Grow on tegutsenud praeguseks juba kaheksa aastat ning välja arendanud uudse taimekasvatustehnoloogia, mis võimaldab pakkuda orgaanilist toitu asukohast sõltumata. Lihtsustatud protsess ja pakutavad tooted aitavad luua ideaalseid aianduslahendusi, mis sobivad just linnakeskkonda.

Tarnijate maksetingimuste nõuded, ettevõtte kiire kasv ja järjest kasvav nõudlus tõigi ettevõtte 2016. aastal Crowdestate’i investoriteni. 0,5 miljoni euro suurune laen ettevõttele anti neljasaja ühisrahastusinvestori poolt ettevõttele märkimisväärse kiirusega.

Crowdestate’i investorite investeeringute abil on ettevõttel olnud võimalik rahastada täiendavate laovarude tootmist – ning just uute toodete lansseerimine ja nende parem kättesaadavus on aidanud kaasa ettevõtte kasvule. Samuti on ettevõte alustanud koostööd mitmete uute klientidega (jaemüüjatega) Lääne-Euroopas ja peetakse läbirääkimisi mitmete suurte potentsiaalsete distribuutoritega. Ettevõtte suurepärase töö tulemusel ja ühisrahastuse abiga kogutud käibevahendite toel kasvas ettevõtte käive 2017. aasta esimese viie kuuga eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui kahekordseks.

Click & Grow' asutaja Mattias Lepa kommentaar

Kuna Click & Grow on kiire kasvu faasis, vajasime täiendavat käibekapitali, et aastalõpu hüppeline nõudluse kasv täidetud saaks.

Ühisrahastus on suurepärane viis kiiresti ja efektiivselt raha tõsta. Ettevõtte algusaegadel saatis meid suur edu Kickstarteris (samuti ühisrahastusplatvorm), mis aitas meil oma praeguseks enim müüdud tooted turule tuua. Seega oleme varasemalt näinud, kui efektiivne ja kiire viis see on oma ambitsioonid reaalsuseks teha. Ühtlasi on see loomulikult efektiivne turundustööriist, mille abiga jõuab sinu toode või teenus paljude uute inimesteni. Meie ettevõtte kogemus ühisrahastusega on siiamaani olnud väga positiivne ja seetõttu tundsime, et käibekapitali tõstmine läbi Crowdestate’i on hea viis Eesti inimeste abiga kasvada ja tagasi panustada.

Protsess oli kiire ja mugav. Crowdestate’i suhtlus oli operatiivne – kõik küsimused said põhjalikud vastused. Usaldust äratas ka Crowdestate’i põhjalikkus dokumentatsiooni kontrollimises ja esitlemises. Click & Grow kampaaniate puhul saime üldist tagasisidet meie kuvandi ja tehtud töö kohta Eestis – aasta jooksul teostatud kaks kampaaniat said rahastatud ainult paarikümne tunniga. Väga motiveeriv oli näha, et usk meisse on endiselt suur ja meie edusammud ei ole jäänud märkamata.

Investeerimishuviga inimesed saavad investeerimisvõimalustega tutvuda Crowdestate’i kodulehel ja ettevõtted leiavad ühisrahastuslaenude kohta täiendavat infot kapitali kaasamise leheküljel.