Leedu muutis tööõigust: töösuhted nüüd Eestist paindlikumad, kuid ettevõtetel ka rida uusi kohustusiKoondamine
KoondamineFoto: Vida Press, Mito Images/REX

Leedu kehtestas uue töökoodeksi, mis muudab töösuhted paindlikumaks, ergutab uute töökohtade loomist ning aitab kaasa palkade kasvule, ühtlasi toob ettevõtetele kaasa mitmeid uusi kohustusi. Mitmetes küsimustes on Leedu uus seadus Eesti töölepingu seadusest liberaalsem.

Pärast pikki arutelusid ja kuuekuulist edasilükkamist jõustus juulist Leedu uus töökoodeks, mis lubab maksta miinimumpalka ainult lihttöö eest, kaotab mitmed vanad ning kehtestab uued lepingu tüübid, muudab lihtsamaks töölepingu lõpetamise, vähendab lahkumishüvitisi ning tõstab maksimaalse iga-aastase ületunnitöö piirmäära.

Eversheds Sutherland Ots&Co partneri Rando Maisvee sõnul on uues töökoodeksis üheks olulisemaks muudatuseks tähtajaliste töölepingute liberaalsem kasutamine. Vana Leedu töökoodeks keelas sarnaselt Eesti kehtivale töölepingu seadusele püsiva töö puhul tähtajalise töölepingu kasutamise, nüüd on see Leedus teatud tingimustel lubatud, näiteks ei tohiks ettevõttes, kus töö on püsiva iseloomuga, tähtajaliste töölepingute arv ületada 20%. Maisvee lisas, et kehtestatud uued lepingutüübid (õppeperioodi, projektipõhine, töö jagamise ja mitme tööandja töölepingud) arvestavad paremini reaalseid vajadusi ja julgustavad ettevõtjaid uusi töökohti looma.

Ettevõtetele on lisandunud ka rida uusi kohustusi. Maisvee sõnul on kõige enam ettekirjutusi töökoodeksis just 20 ja enama töötajaga ettevõtete jaoks. Kui töötajate keskmine arv on vähemalt 20, siis on tööandjal kohustus algatada töönõukogu valimine (välja arvatud juhul, kui on olemas ametiühing) ja võtta vastu reeglid töö tasustamise, IT- ja kommunikatsioonivahendite kasutamise, töötajate jälgimise ja töökohal kontrollimise ning tööstressi vähendamise meetmete kohta.

Kui keskmine töötajate arv on vähemalt 50, peab tööandja lisaks kehtestama töötajate isikuandmete kaitse ja soolise võrdõiguslikkuse poliitikad.

Uue töökoodeksiga loodi tööandjale võimalus töösuhet kiiresti ja turvaliselt lõpetada, teatades töötajale vähemalt 3 tööpäeva ette ja makstes lahkumishüvitist vähemalt 6 töötaja keskmise kuutasu ulatuses.

Lühendati ka tavapäraseid etteteatamistähtaegu (nüüd 2 nädalat kuni 3 kuud) ning vähendati lahkumishüvitisi (nüüd 0,5 kuni 2 keskmist töötasu; üle 5 aasta töötamise puhul võib tasuda ka täiendavat hüvitist) töösuhte lõpetamise korral muul põhjusel, kui töötaja süü tõttu (nt koondamisolukorras).

Loe veel

Tõsteti maksimaalse iga-aastase ületunnitöö piirmäära 180 tunnini ja kehtestati uued ületunnitöö tasud (1,5 korda tavakorras, 2 korda öösel või puhkepäeval, 2,5 korda riigipühal). Samuti tühistati mõned vanad lepingutüübid (näiteks lühiajalised, järeltöökoha ja kaugtöö töölepingud) ning kehtestati uued.

Maisvee sõnul torkab võrreldes Eesti seadusandlusega silma, et konkurentsipiirangu kokkulepped on lubatud kuni kaheks aastaks pärast töölepingu lõppemist, samas kui Eestis on vastavaks tähtajaks aasta.

Soovitused ettevõtjatele, kellel on Leedus töötajaid:

  • Vaadake üle lepingupõhjad ja kohandage need uue töökoodeksiga, et uued lepingud saaks nõuetekohaselt sõlmitud ning vajalikud protseduurid tehtud, näiteks tuleb tähtajaliste lepingutega töötajate kohta esitada andmed Riiklikule Sotsiaalkindlustuse Fondile (Sodra).
  • Kaaluge alternatiivsete lepingutüüpide sõlmimist enam kui 2 keskmist palka teenivate töötajatega, kuna uus töökoodeks võimaldab selliste töötajate puhul mitmeid erisusi.
  • Kaaluge olemasolevate lepingute vahetamist mõne uue lepingutüübi vastu, näiteks projektipõhine või mitme tööandja tööleping.
  • Vaadake üle sisemised protseduurid ja viige uue töökoodeksiga vastavusse.
  • Vaadake üle oma andmekaitse reeglid ja veenduge, et isikuandmeid töödeldakse ainult lubatud ulatuses.
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare