Likvideerimine24: võtame üle probleemsed firmad, kuid miks?Likvideerimine24: võtame üle probleemsed firmad, kuid miks?
Likvideerimine24.ee

Eestis on mitmeid likvideerimise ja firmade ülevõtmisega tegelevaid ettevõtteid ning paraku ka nurgataguseid. Kuna tavapärane likvideerimismenetlus on tihti keeruline ja kulukas, vastab enam tekkinud küsimustele Likvideerimine24.ee konsultant Kristo Kivimäe.

Miks peaks keegi tahtma firmast vabaneda?
Põhjuseid on mitmeid. Vahel on ettevõte jäänud seisma ja ei taheta pidevalt esitada aruandeid, vahel on osanikevahelised vaidlused või probleemid raamatupidamises.

Kas ettevõtet ei saa lihtsalt kustutada?

Ettevõtte kustutamine tavamenetluses on pikk ja säilib dokumentide säilitamise kohustus. Loogiline on, et dokumentatsioon peab ka reaalselt olemas olema. Ettevõtte ülevõtmise protsessis jääb dokumentide säilitamise kohustus meile ja klient saab jätkata puhtalt lehelt.

Mis on teenuse hinnad? Kus teenust pakute?

Eestis on teenuse hinnad erinevad ja võivad ulatuda tuhandete eurodeni. Likvideerimine24.ee hinnastuses on probleemivaba ettevõtte ülevõtmise hinnaks 199 eurot ja probleemide korral alates 249–390 eurot. Tehinguid teostame üle Eesti.

Kas see on tankisti teenus?

Alustame tankisti mõistest, kes on variisik. Likvideerimine24 müüb teenust ettevõtjana ainult ettevõtete kokkuostuks ja vahendamiseks ning ei osale kunagi seadusevastastes tegevustes või protsessides, ei rendi juhatusi ega paku variisikuid. Ettevõtete ülevõtjaks on ettevõte ja vajadusel määratakse likvideerija.

Mida ütleb sellise teenuse kohta kehtiv seadusandlus?

Tankistide rent ei ole kunagi olnud seaduslik ega aktsepteeritav – ei ole ka meile. Samas ei erine meie teenus probleemsete autode või probleemse elektroonika kokkuostust. Müüja saab risust lahti ja meie tütarettevõte omab seda risu, kuniks see likvideeritakse või kustutatakse. Mittetöötav auto viiakse vanarauaks – miks peaks siis ettevõtte enda hoovi seisma jääma? Tankiste ei ole ning kogu tegevus on teadlik ja motiveeritud.

Kas see ongi JOKK?

Õiguslikult vaadeldes on oluline see, et endine juhatuse liige vastutab enda tegevuste eest. Siin on vaja eristada tahtlikke süütegusid, raskeid juhtimisvigu ja loomuliku majandustegevuse käigus tulnud probleeme, mis ettevõtluses tekivad. Samas meie võtame ettevõtte alati üle koos kõigi võlgade ja probleemidega ning detailid fikseeritakse lepinguliselt. Oleme Likvideerimine24.ee teenuse toonud ausaks konkurendiks seaduslikult tegutsevatele likvideerimisega tegelevatele büroodele ja sellega meie tegevus piirdub.