Ringkonnakohus jättis Kalev Kanguri apellatsioonkaebuse rahuldamata ja halduskohtu mullu 15. jaanuaril tehtud otsuse muutmata, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu ERR-ile.

Ringkonnakohus leidis, et Kanguril puudub õigus keskkonnaministeeriumilt saamata jäänud palga, puhkusehüvitise ja viivise saamiseks.

Kalev Kangur taotles kohtult, et keskkonnaministeerium maksaks talle välja saamata jäänud 1188 euro suuruse palga, hüvitise kasutamata puhkusepäevade eest ja viivise lõpparve tähtaegselt maksmata jätmise eest ühe kuu põhipalga ulatuses, mis on 3350 eurot.

Ministeerium leidis, et käitus seaduslikult, tuginedes avaliku teenistuse, töölepingu- ja puhkuseseadusele ning nende alusel antud teistele asjassepuutuvatele õigusaktidele.