Millega tuleb arvestada enne hoolduskoristuse tellimist?


Millega tuleb arvestada enne hoolduskoristuse tellimist?
Lux Puhastus

Äripindade regulaarne koristusteenus ehk hoolduskoristus aitab luua ohutu ja tervisliku töökeskkonna. Lisaks jätavad professionaalselt hooldatud ruumid ettevõttest hea üldmulje ning selles keskkonnas on meeldiv töötada. Tänu regulaarsele koristusele ei pea klient muretsema kontori koristuse pärast ja saab maksimaalselt keskenduda enda töödele ja ülesannetele, mis on talle olulised.

Asjaolusid, millega tuleb enne hoolduskoristuse tellimist arvestada, on palju. Hoolduskoristust tellides peaks klient teadma, et kuumaksumus sõltub erinevatest teguritest, mille peale ta esialgu ei pruugi tullagi. Seetõttu ongi kõige olulisem alati konkreetne objekt enne hinnapakkumise esitamist üle vaadata.

Objekti pindala ja suurus olgu alustuseks teada

Esiteks on üks olulisemaid aspekte kogu objekti suurus ja pindala, sest ilmselgelt on 100 m2 ja 1100 m2 suurustel objektidel kulud väga erinevad. Pindalaga seoses üldjoontes hinnapakkumist ruutmeetripõhiselt ei tehta. Seda seepärast, et objekt on seotud palju rohkemate parameetritega kui lihtsalt antud pinnal tehtav mahuline töö. Kliendil tuleks arvestada, et lihtsalt hinnapäringu ankeedile ruutmeetrite arvu lisamisest paraku ei piisa.

Intervalli olulisus objektil võib olla kahe teraga mõõk

Seega on pindala kõrval järgmiseks väga oluliseks teguriks koristuse intervall. Koristuse sagedus on selline asjaolu, mis võib olla tegelikult kahe teraga mõõk. Seda seepärast, et paljud kliendid arvavad, et näiteks kord nädalas puhastusteenust tellida on kokkuhoiu eesmärgil odavam ja mõistlikum, kuid tegelikult on objekti suurus ja keerukus sellised, mis eeldaksid hoolduskoristuse teostamist vähemalt 2–3 korda nädalas.

Käidavus, mis on omavahel seotud objekti mustuse astmega

Kolmandaks oluliseks tahuks on objektil käidavus, mis on omakorda seotud mustuse astmega. Võrreldes kahte objekti, siis sellel, kus käib iga päev tööl 50 inimest ning mida külastab suur hulk kliente ja koostööpartnereid, tekib oluliselt suurem mustus kui objektil, kus töötab igapäevaselt 10 töötajat ning kus muid isikuid ei käi. Enamik mustusest satub ruumidesse õuest jalgadega, inimeste ja nende tegevuse kaudu ning õhu liikumisega (akende ja uste avamisel ning sulgemisel).

Paslik on siinkohal ära märkida aina suurenev trend, kus töötajad võtavad töökohtadesse kaasa koduloomi ehk enamasti on nendeks koerad. Kontorisse kaasa toodud karvased sõbrad on küll toredad rõõmuallikad, kuid arvestada tuleb, et loomad toovad endaga karvu, pori, liiva ja mustust. Klient peaks arvestama, et tiheda objektil käidavuse tõttu satub pindadele ka palju rohkem mustust ning seega tuleb omakorda arvestada suurema kulu ja tihedama intervalliga.

Ruumide iseloomustus võib mängida suurel määral lisakuludega

Pindala, intervalli ja käidavuse kõrval on järgmine oluline aspekt hoolduskoristust tellides ruumide iseloomustus, möbleeritus ja keerukus. Siinkohal saab tuua näite, et kaks erinevat objekti suurusega 1000 m2 võivad olla täiesti erinevad, kuna üks objekt sisaldab palju erinevaid väikesi ruume koos tihedalt asetatud kontorimööbliga, mis omakorda tekitab juurde suurema mahuga koristatavat pinda ja seega kulu. Teine objekt võib olla näiteks avarate ruumide ja saalidega, kus on mööblit vähe ja seega ei teki juurde eraldi koristatavat pinda koos lisakuluga. Omakorda tuleb kliendil arvestada lisakuludega juhul, kui objektil on keerukust nõudvaid lisaülesandeid ja erisoove, mis tavapärase hoolduskoristuse nimistusse ei kuulu. Siit järeldus, et sama suurusega objektid võivad olla täiesti erinevate kuludega ja seega varieerub ka koristusteenuse maksumus.

Hea asukohaga objekt on kliendi võit

Objekti iseloomustuse ja möbleerituse kõrval on sama tähtis objekti asukoht ise. Tellides hoolduskoristuse teenust objektile, mis on halva infrastruktuuriga asukohas, peaks arvestama lisakuluga. Näiteks võib olla 400 m2 objekt sagedusega kaks korda nädalas Tallinna kesklinnas ligilähedase kuumaksumusega, mis 200 m2 objekt sagedusega kaks korda nädalas halva ligipääsetavusega äärelinna alal.

Järelduseks võibki tõdeda, et äripindadel tehtava kontori koristuse kuumaksumus võib sõltuda väga erinevatest asjaoludest ehk pinna suurusest ja mustusest kuni objekti keerukuse ja asukohani välja. Kusjuures koristusteenuse maksumust mõjutavad tegurid võivad omakorda olla tihedas seoses, kus üks asjaolu tingib järgmise aspekti tähtsuse. Seega peaks klient alati arvestama, et lihtsalt pindalast lähtuvalt ei saa regulaarsele hoolduskoristusele hinnapakkumist teha. Seega on alati soovitatav konsulteerida ala asjatundjatega ning ühiselt objekt ja ülesanded üle vaadata, et koostada kliendile parim võimalik lahendus.

Hoolduskoristuse kõrval tuleb kliendil arvestada samuti eripuhastustöödega

Üldiselt kliendid teavad, et hoolduskoristuse olemasolu on äripindadel väga oluline, kuid siinkohal on paslik märkida, et sama olulised on perioodiliselt teostatavad eripuhastustööd. Nendesse töödesse suhtutakse tavaliselt eelarvamusega ja mõeldakse, et hoolduskoristus katab lisaks justkui ka eritööde vajadusi, mis paraku nii ei ole.

Eripuhastustööde käigus tehakse erinevate meetodite ja masinatega töid, mida tavalise igapäevase hoolduskoristuse raames teostada ei saaks. Seega peaks hoolduskoristust sisse ostes siiski arvestama, et olenevalt pindade suurusest, käidavusest ja mustusest tuleb paar korda aastas tellida juurde eripuhastustöid.

Loe ka, kuidas hooldada kontorit.