MMM-iga on asjad segased


Kõik andmed, mis Jüri Makarov on mulle Makarov Muusik Management AS-i (MMM) kohtuasjas esitanud, on üksteisega vastuolus, ütles MMM ajutine pankrotihaldur Hugo Peterson Eesti Päevalehele.

"Kui näiteks selle aasta 27. märtsi seisuga oli MMM-i võlgnevus krediidiasutustele 5,7 miljonit krooni, siis nüüdseks on võlgnevus ühele pangale üldse ära kadunud ja võlg Tallinna Pangale vähenenud üle ühe miljoni krooni.

Juuli lõpu seisuga esitatud andmetest aga ei selgu, mille alusel on see vähenemine toimunud", ütles Peterson.

"Leian, et kui varade liikumine on toimunud maksejõuetuse tingimustes ja ilmselt ka pankrotimenetluse ajal, siis need tehingud ei ole pankrotiseadusest lähtudes vettpidavad," ütles Peterson.

MMM varade väärtus on umbes 150 000 krooni. Firma kogu võlgnevus oli menetluse alguses umbes 14 miljonit krooni, nüüdseks on see vähenenud umbes 10 miljonile kroonile.

MMM menetluse alguses oli lootust mingi osa rahast saada Makarov Telekommunikatsioonide AS-ile (MTK) läinud vara eest. Nimelt sai MMM MTK-le antud vara eest 10 miljoni krooni väärtuses MTK aktsiaid. "Nüüd, kus MTK ennast ise pankrotis olevaks kuulutas, on MMM nõue alles neljandat järku ja erilist lootust sealt midagi saada pole," ütles Peterson.

Pankrotihagi MMM-i vastu esitas selle aasta märtsis Tallinna Haigekassa ja siis oli võlasumma 689 477 krooni. Praeguseks on sellele summale lisaks kogunenud 851 tuhat krooni viivist kasvatanud võlasumma üle 1,5 miljoni krooni.

Krediidiinfo andmetel moodustavad MMM viivised maksuametile 1. augusti seisuga 418 000 krooni ja võlg 614 000 krooni.

MMM omanikud on Krediidiinfo andmetel kolm eraisikut ning firma aktsiakapital on 3,05 miljonit krooni.

Makarov Muusik Management AS (MMM) pankrotiasja arutamine tuleb taas arutusele 11. novembril, teatas linnakohtu kohtunik Imbi Sidok.

Makarov Telekommunikatsioonide AS on juba pankrotis

28. augustil kuulutas linnakohus välja Makarov Telekommunikatsioonide AS pankroti. Seejuures on MTK suurim võlausaldaja Makarov Muusik Management kuue miljoni krooniga. Kokku moodustab Makarov Telekommunikatsioonide AS võlgnevus umbes 20,8 miljonit krooni.

MTM pankrotihaldur Milvi Suursaar ütles Eesti Päevalehele, et esimene MTM võlausaldajate koosolek toimus küllaltki teravas õhkkonnas.

Põhiline vastuolu oli aktsionäride endi vahel, lisas Suursaar. "Kui peamise aktsionäri käitumine oli korrektne, siis vastasgrupeering - kolm firmat - esitasid pankrotiotsusele apellatsioonkaebuse ja tahtsid sisuliselt aktsionäride üldkoosoleku läbi kukutada. Olen kindel, et üldkoosoleku protokoll vaidlustatakse aktsionäride poolt", kinnitas Suursaar.

üldkoosolekul osales 9 võlausaldajat. Seni on nõudeid esitatud vaid kolm, üldsummas 1,256 miljonit krooni.

Vara on kohtule esitatud ettekande kohaselt MTM-il 5 miljoni krooni eest.

Suursaare sõnul on põhiline probleem selle pankroti puhul ebaseaduslikult maha müüdud üle 11 miljoni kroonise väärtusega antenn, mis oli panditud. Vastavalt asjaõigusseadusele ja täitevmenetluse seadustikule saab panti realiseerida vaid avalike enampakkumise teel kohtutäiturite kaudu. Sel teel antenni müüdud pole, kinnitas Suursaar. Juhul, kui antenn tagasi antakse, on võlausaldajatel selle müügiraha võrra enam saada.

Makarov Telekommunikatsioonide AS-i pankrotiavalduse esitas Tallinna Linnakohtule Jüri Makarov juunis ise.

AARE REIVART