HKSCani pressiteate kohaselt seisneb plaan ettevõtte tegevuse ümberkorraldamises tarbija- ja kliendikesksetest põhimõtetest lähtudes, lihatootmisketi efektiivsuse ja läbipaistvuse suurendamises ning sisemiste protsesside tõhustamises.

Muudatused peaksid ettevõtte juhtkonna hinnangul lisama tootlikkust, konkurentsivõimet ning tooma kasumliku kasvu nii kodu- kui ka välismaal. HKSCani ümberkorraldusi juhib hiljuti ametisse asunud tegevjuht Jari Latvanen.

Plaani osana käivitatakse läbirääkimised töötajatega, mis hõlmavad kogu kontserni juhtivtöötajaid. Esialgse hinnangu põhjal võib kesk- ja ülaastme juhtide arv kokku väheneda kuni 150 inimese võrra.

Ümberkorraldused tahab ettevõte teoks teha esimese poolaasta jooksul.

Lisaks Soomele ja Eestile tegutseb HKScan ka Taanis ja Rootsis. Kokku on lihatööstuskontserni palgal 7000 inimest, neist 1700 Baltimaades, peamiselt Eestis.

Helsingi börsil reageerisid investorid ümberkorraldusuudisele positiivselt, HKScani aktsia oli ennelõunal paariprotsendises tõusus.