Reinsalu tahab kommunismikuritegude keskust Patareisse

 (51)
Kriminaalstatistika pressikonverents justiitsministeeriumis
Urmas ReinsaluFoto: Andres Putting

Justiitsminister Urmas Reinsalu on üles soendanud oma vana plaani aastast 2012, kui ta oli veel kaitseminister, et IRLi poolt koalitsioonileppesse sisse kirjutatud kommunismikuritegude keskus tuleks Patarei vangla ja merekindluse kompleksi. See läheks maksma aga oluliselt rohkem, kui keskuse jaoks praegu raha ette nähtud on.

Vastava plaaniga on Reinsalu pöördunud tähelepanuväärselt juba uue, veel ametisse mitte astunud riigihaldusministri Jaak Aabi poole. Ta märgib, et juba aastaid pole suudetud Patarei kompleksiga midagi mõistlikku ette võtta. Parasjagu on RKAS ette valmistamas aga kompleksi enampakkumist.

"Justiitsministeerium leiab, et Patarei vangla on täna parim võimalik
asukoht sellise uurimiskeskuse ja muuseumi jaoks. Samuti tuleks analüüsida, kas sinna saaks koondada ka muud erinevad lähiajaloo ja siseturvalisuse teemasid käsitlevad mäluasutused ja ajalooalased ekspositsioonid," seisab Reinsalu kirjas.

SA Eesti Mälu Instituut, kes on justiitsministeeriumi koostööpartner kommunistliku režiimi kuritegude teadvustamisel ja uurimisel, on ette valmistamas muuseumi ja uurimiskeskuse täpsemat kontseptsiooni, mida saaks edaspidi arvestada ka kompleksi müügi ettevalmistamisel. Selleks tuleks kompleksi müügiprotsessi käigus määratleda ära muusemitele ettenähtud pind ja garanteerida võimalikule investorile tulevikus nende rentimine vastavate mäluasutuste poolt.

Keskuse ehitamine on aga kallis lõbu. RKASi hinnangul maksaks Patarei merekindluse kogu kompleksi rekonstrueerimine ja ülalpidamine 30 aasta vaates suurusjärgus 150 miljonit eurot. Investeering moodustaks sellest hinnanguliselt 60-85 miljonit eurot ja ülalpidamiskulu ligi 3 miljonit eurot aastas.

Koalitsioonierakonnad on aga kokku leppinud, et keskuse rajamiseks eraldatakse aastatel 2018-2020 igal aastal miljon eurot - kokku teeb see 3 miljonit, ehk vaid kindluse ühe aasta ülalpidamisraha. Ilmselt peaks enamuse kulusid katma erainvestor ja keskus maksaks talle vaid renti.

Mälu Instituut prognoosib optimistlikult, et keskust külastaks aastas lausa pool miljonit inimest ning see looks 50 uut ettevõtet ning 500 töökohta.

Kavakohaselt oleks kompleksi tuumik kommunismikuritegude muuseum, millega oleks integreeritud natsismiohvrite ekspositsioon. Lisanduks ka sõjamuuseum ja siseturvalisuse, nagu tuletõrje, vangla jmt
valdkondlikud mäluasutused, millel täna ei ole piisavat või külastaja jaoks hästi ligipääsetavat ekspositsioonipinda.

Tagamaks kompleksi aktiivset kasutamist aastaringselt, on sinna mäluasutuste koosseisus kavandatud ka teadus- ja uurimisasutused ning seminari- ja konverentsiruumid ürituste korraldamiseks. Lisaks eelnevale on keskusesse kavandatud ka loomeinkubaator ning vaba aja veetmise asutused.

Hoonekompleks on turvalisuse tõttu suletud külastustele alates möödunud aasta oktoobrist.