Hariduselt sotsiaalteaduste taustaga Voomets on oma senises töös jaganud klientidele teadmisi erinevatel finantsteemadel ja näinud, et inimeste rahaasjade planeerimise oskused on väga erinevad. „OECD uuringud näitavad, et teadmiste poolest on meie õpilased esirinnas, kuid kui vaadata kogu elanikkonna käitumist, oleme viimaste seas. See näitab, et kindlasti on probleemideks teadmistele mittevastav käitumine ja hoiakud rahaasjades. Kuna kõik algab kodust, siis leian, et rahatarkuse temaatika viimine lastevanemateni on võtmetähtsusega," kinnitas Voomets, kes on tegutsenud ka väikeettevõtjana. Seetõttu peab ta oluliseks ka ettevõtliku mõttelaadi edendamist.

Sõltumatu info ja praktiliste nõuannete pakkumiseks loodud Rahaasjade Teabekeskus alustas tegevust aastal 2010. Teabekeskuse ülesandeks on analüüsida elanikkonna majanduslikku toimetulekut ja finantskäitumist mõjutavaid tegureid ning anda neutraalset infot laenude, maksete, säästmise ja rahaasjade turvalisuse osas. Teabekeskus on näiteks uurinud Eesti elanike säästmisharjumusi, eelarve planeerimist, noorte finantskäitumist ja ootusi tuleviku suhtes.