Tagatud krüptoraha – Eestis arendati uudne fintech-lahendus


Tagatud krüptoraha – Eestis arendati uudne <em>fintech-</em>lahendus
Bondkick

Aastakümneid tagasi tegi üle pooleteise sajandi kestnud kullapalavik paljud inimesed miljonärideks. Ka praeguseks juba üheksandat aastat kestev krüptoraha laine muudab rikkamaks paljusid investoreid üle maailma. Mõlemal juhul jäi suur osa inimestest aga ka kaotajateks. Milles seisneb edukuse saladus ehk kuidas olla tark investor ja saada miljonäriks?

Nagu alati, algab kõik põhitõdedest. Bitcoin, ether, Bondkicki bond, litecoin – kõik krüptorahad ja targad lepingud töötavad blockchain-tehnoloogial. Lihtsustatult kirjeldades on tegemist võrgu ja failidega, mis paiknevad eri kaustades ja mis omakorda kuuluvad erinevatele isikutele. Blockchain on n-ö võrk võrgus, kus igale failile ja kaustale on garanteeritud selle unikaalsus. Blockchain-faili ei saa kustutada. Kui see on kord loodud, võib see vahetada omanikku, saada kombineeritud teiste failidega, aga seda ei saa hävitada ega ka dubleerida. Failide asemel on blockchain'is tegelikult tükeldatavad token’id, kaustade asemel aga aadressid.

Võrdleme olukorda tavalise pangaga, kus isikul on konto ja sellel on raha. See konto on sisuliselt pearaamatu lehekülg, kus paiknevad andmed erinevate isikute omanduses oleva raha kohta ja kontonumber on lihtsalt sellel leheküljel paikneva rea number (nagu kohaviide või aadress). Ja sellel pearaamatu lehereal on kirjas üks rahanumber konkreetsele isikule kuuluva raha kohta. Pangakonto on lihtsalt üks register raha kohta, mitte raha ise.

Seotud lood:

Panga kogu füüsiline raha on sularaha või muu varana pangaseifis ja selle väärtus on selles samas pearaamatus kirjas üldnumbrina. Ehk siis isikule, kes on panga klient, kuulub selle registri alusel õiguslikult mingi osa millestki, mis asub kuskil pangakeldris ja ainult pank suudab garanteerida selle raha füüsilise seifi panemise või seifist isikule väljastamise elutsükli. Oma reeglite järgi.

Tuntud sõna “detsentraliseeritud” seletabki blockchain'i puhul ära kogu erilise, mida see uudne tehnoloogia sisaldab. Blockchain'i võrk ongi selline detsentraliseeritud pank, aga selle vahega, et reeglid on kõigile avalikud ja teada ning seda võrku saab kasutada ainult neid algselt paika pandud ja muutmatuid reegleid järgides.

Blockchain-tehnoloogiale tuginedes on praeguseks loodud tuhandeid erinevaid krüpto- või digirahasid. Sisuliselt siis alternatiivseid panga- ja rahasüsteeme, mida ei kontrolli ükski riik ega keskpank ja mida ei taga ükski seadus, vaid üksnes nende loomisel eostatud matemaatiline algoritm.

Inimkeeles – üks krüptoraha ühik on sisuliselt fail või digitaalne dokument, mis eksisteerib, elab oma elu võrgus ning mida ei ole võimalik kustutada ega kaotada. Kõik, kes usuvad sellesse digitaalühikusse ja nõustuvad, et see fail on midagi väärt iseenesest, on ilmselt kindlad, et seda omades nad omavad ja liigutavad mingit vara ennast, mitte üksnes numbreid kontodel, mis seda vara kirjeldavad.

Aga mida teha siis, kui digiühik ei olegi midagi muud kui lihtsalt üks fail? Kui kogu digiühiku väärtus seisnebki üksnes nende samade klientide-kasutajate usalduses ehk usus, et seda vääringut on teised kasutajad valmis pärisvarade vastu vahetama ka homme ja ülehomme?
Kas kõik usuvad, et mõni digiühik on ja jääbki likviidseks üksnes selle uudse tehnoloogilise olemuse tõttu?

Bitcoin'i ja muude sarnaste krüptorahade puhul on tegemist maksevahenditega, mis ei ole tagatud ei riikide sunni ega seadustega, ammugi mitte konkreetse alusvaraga.

Kas tavapanganduse põhimõtted, mis nõuavad kindlal hulgal kohustuslikke reserve muudes likviidsetes varades on tõesti kõik nii halvad ja vanamoodsad?

Krüptoraha revolutsioon ei pea siiski siia kännu taha peatuma. Vastuseks on hübriidlahendus –seadusele allutatud ja uudsel tehnoloogial põhinev meetod, vana klassika uuel moel.

Blockchain-tehnoloogia ise pakub osa vastusest ka neile, kes otsivad usaldust. Selle nimi on DAO ehk Detsentraliseeritud Autonoomne Organisatsioon. Lahtiseletatult on DAO avatud lähtekoodiga võrguprogramm, mis koosneb paljudest erinevatest tugiaplikatsioonidest ehk samuti võrguprogrammidest, mida blockchain'is nimetatakse tarkadeks lepinguteks (smart contract). DAO on reeglite süsteem, milles digiraha elab. Lihtsalt öeldes ongi DAO see detsentraliseeritud pangasüsteem, kus digiraha token’id kindlaksmääratud reeglite järgi liiguvad.

Kuna kord käivitatud DAO-d ei saa välja lülitada ega muuta, võib DAO-d nimetada ka täiesti autonoomseks tehisintellektiks, mis kasutab oma tööks talle saadetud päringud, analüüsib uusi andmeid ja otsustab edasise käitumise vastavalt esialgselt programmeeritud reeglitele.

Organisatsioonina allub DAO oma otsustes selle juhatusele või üldkoosolekule, mida omakorda reguleerib DAO põhikiri. Kõik need tingimused ja klauslid on DAO võrguprogrammidesse sisse programmeeritud, aga hääletamine toimub näiteks kas token’ite arvu ja/või tüübi alusel.

Jääb üle küsimus usalduse teisest poolest – raha vahetatavuse väärtuse säilimise tagamise küsimusest kasutajate silmis. Kuidas ühendada üks detsentraliseeritud autonoomne organisatsioon likviidse varaga, mis tagaks mõnd krüptoraha kas või osaliselt samal moel, kui pankade likviidsusreservi nõuded tagavad muude fiat-rahade vahetatavust? Kas seadusandlus on piisavalt arenenud ja maailm on selliseks uuenduseks valmis? Ma usun küll.

Kui DAO on asja tehniline nimetus, siis sündikaat võiks olla sellele vastav tuttav vorm majandusõiguse maailmast.

Vaatame üsna tavapärast olukorda: isik soovib investeerida varadesse, kuid ei ole kindel, et tal on ajalist ja muud ressurssi ning suutlikkust olla teadlik kõikidest võimalustest, analüüsida kõiki riske, võimalikke sisenemise ja väljumise strateegiaid. Sündikaat võimaldaks investoritel oma jõud neil eesmärkidel lihtsal viisil ühendada.

Iga investor soovib olla ka kindel, et investeerides ei ole tegemist mõne tühja digitaalse failiga, vaid õiguslikult korrektse nõudega osale mõnest pärisvarast – olgu selleks siis võlanõue või osalus vallas- või kinnisvaras või mõnes ettevõttes. Sündikaat, mille kokkupanemise eesmärgiks on investeerida sündikaadi vahendid konkreetse investeerimismandaadi alusel konkreetsestesse varadesse, annab ka selle kindluse.

Samuti soovib investor, et tema panus sündikaati oleks ka hilisema tulususe mõttes vastavuses sündikaadi omandatud varaga ning see osalus sündikaadis oleks turul vabalt kaubeldav, eriti hea kui rahvusvaheliselt.

Kõigile nendele soovidele vastab praktiline lahendus: kui blockchain'i DAO ehk virtuaalse autonoomse koondüksuse vaste praktilises õiguses on sündikaat, siis finantsmaailmas vastab kõigile ülaltoodud nõudmistele klassikaline investeerimisfond.

Sellise fondi eesmärk on investeerida vastavalt sündikaadi reeglitele ning hallata selle vara (nõudeid, vallas- või kinnisvara, osalusi ja raha). Fondil on osakud, mis vastavad sündikaadi jagatud krüptoraha token’itele.

Sündikaat on autonoomne, kuid kasutab reaalsete, sündikaadi reeglitele vastavate investeerimisotsuste tegemiseks fondivalitsejat ehk investeerimisfondi haldavat ettevõtet.

DAO-tüüpi sündikaadi on uudse finantstehnoloogia lahendusena Eestis välja arendanud Briti juurtega ettevõtte Bondkick. Bondkick alustas 2014. aastal võlakirjaemiteerimisplatvormina, kuid on juba alates 2015. aastast töötanud uudsete finantsinstrumentide arendamise eesmärgil.

Bondkicki välja arendatud bond token on reaalsete nõuetega tagatud vabalt kaubeldav krüptoraha, mille väärtus sõltub seda väljastanud sündikaadi investeerimisportfelli puhasväärtusest.

“Ühe tõeliselt hea asja loomine võtab aega. Eriti kui soovid sellega inimeste elu paremaks, lihtsamaks ja tulusamaks muuta,” räägib Bondkicki asutaja ja tegevjuht Valentin Ivanov. “Soovides olla mingis valdkonnas edukas, pead proovima seda esmalt korduvalt enda nahal. Oleme eelmisel aastal Eestis testinud erinevaid investeerimismudeleid nii erasektoris kui ka kinnisvaraturul. Jätkame sellega ka praegu. Oleme aidanud finantseeringut leida erineva suuruse ja finantsnäitajatega ettevõtetele, tegime üürikinnisvara kaasinvesteeringu ning elasime läbi üürikorteriga kaasnevad mured. Lõpetasime edukalt laenuprojekti, investorid said õigeaegselt tagasi nii põhiosa kui ka teenisid korralikku intressi. Aga lahendasime ka nende laenuvõtjate mure, kes ei saanud õigeaegselt täita oma kohustusi. Kõik need ja veel mitmed meie firma siseteadmised on aluseks Bondkicki sündikaadi loomisele, selle DAO põhikirja tingimuste ja algoritmide programmeerimisel.”

“Väga oluline küsimus on juriidiline pool,” lisab Valentin. “Väga pikk aeg kulub just sellele, et viia meie äriplaan ellu ilma ühtegi kehtivat reeglit või seadust riivamata. Oleme leidnud hea partneri Eesti finantsturu regulaatoris ja täname selle eest Eesti Finantsinspektsiooni. Eesti on juba kordi olnud maailma esimene päris mitmes valdkonnas, sh mitte ainult digikommunikatsiooni, aga ka näiteks e-residentsuse vallas. Meie visioon on laiendada Eesti Vabariigi edumeelset kuvandit ka finantsmaastikule!”

6. novembril algab Bondkicki sündikaadi ICO (Initial Coin Offering), mille käigus võib liituda sündikaadiga ning saada selle investoriks. ICO ajal jagab Bondkicki sündikaat token’eid, mida nimetatakse Bondkicki bond'ideks. Bond ei ole siinjuures võlakiri, vaid investori ja sündikaadi vaheline digitaalne tark leping (smart contract), millega määratakse kindlaks tegevuse plaan ja sündikaadis osalemise tingimused. ICO ajal, alates 6. novembrist, on ühe Bondkicki bond token’i nimiväärtuseks 100 eurot.

ICO-le eelneb tutvumisperiood (Pre-ICO). Selle perioodi jooksul on võimalik registreerida Bondkicki bond token’id allahindlusega ning teenida juba 6. novembriks lisaväärtust. Oluline on, et tasuda saab nii eurodes kui ka bitcoin'ides. Rohkem infot Pre-ICO kohta leiab Bondkicki veebisaidilt www.bondkick.ee/ico.

Bondkicki sündikaadi investeerimisplaan katab mitmed erinevad varaklassid. Sealhulgas kõrge, 12+ intressimääraga tagatud ja tagamata ärilaenud, hüpoteegiga ja kuni 60% LTV-ga tagatud ärilaenud, Euroopa ettevõtete võlakirjad, ettevõtete ostu-müügi finantseerimised, ennast tõestanud krüptovaluutad ja kinnisvara.

Bondkicki sündikaat hakkab investeerima pärast ICO lõppemist ja vastavate investeerimisfondi registreerimisega seatud tingimuste täitmist. Paralleelselt sündikaadiga jätkub Bondkicki portaalis tavaline ärirahastus, mille käigus võib iga registreeritud investor ise otsustada, millisesse üksikusse äriprojekti ta soovib investeerida.

Näiteks on ka praegu võimalik panustada ärilaenu projekti, mis võimaldab investoritele teenida aasta baasil intressi 21% – tutvuge tuntud meigistuudio Glow suurinvesteeringu rahastusprojektiga Bondkicki portaalis aadressil www.bondkick.com või Bondkicki lehel Facebookis https://www.facebook.com/bondkick.ee.