Tööturu viis müüti, mille sügisene virtuaalne töö- ja karjäärimess ümber lükkab


Tööturu viis müüti, mille sügisene virtuaalne töö- ja karjäärimess ümber lükkab
Virtuaalsel karjäärimessil Karjääripäev 2017 saab 24.–30. oktoobril osaleda sõltumata asukohast, mugavalt ja igast nutiseadmest.Unsplash

Majanduse tõusutuules esineb väikese Eesti tööturul mitmeid elulisi tagasilööke nii värbajatele kui ka tööle kandideerijatele. Neist mõned on kujunenud lausa müüdiks. See on üks põhjustest, miks CV-Online korraldab sügisel, 24.–30. oktoobril taas virtuaalse karjäärinädala ehk omamoodi töömessi, aidates kokku viia tööandjad nende jaoks praegu ja tulevikus huvipakkuvate kandidaatidega.

Kuidas end küll tööturul presenteerida nii, et jõuaks sobivate inimesteni või huvipakkuvas valdkonnas tegutseva ettevõtte personalijuhini? See on küsimus, mis vaevab tööturul tuhandeid inimesi — otsitakse paremat tööd, kõrgemat palka ja enda eluviisile sobivat töökeskkonda. Kuidas konkureerida ja olla tööturul võidukas, võttes arvesse asjaolu, et kandideerijate hulk on vähenemas, tööpakkumised muutuvad spetsiifilisemaks ja ametid nõuavad multitalente?

Kolmes Balti riigis — Eestis, Lätis ja Leedus — samaaegselt toimuv virtuaalne karjäärinädal hajutab mitmeid müüdiks saanud murekohti. Eesti kultuuriruumis pole kombeks lüüa jalaga huvipakkuva ettevõtte esiuks lahti ja end ise sobiva kandidaadina esile tuua. Sama mündi teisel poolel asuvad paljud ettevõtted, kellel on kombeks värbamismuredega tegeleda alles siis, kui töökäsi ja -päid puudu jäämas. CV-Online’i karjäärinädal oktoobris kujundab suhtlust julgustava keskkonna, et õiged ettevõtted kohtuksid vabas vormis ja lahendustekeskselt õigete tööinimestega.

Seotud lood:

Millised müüte karjäärinädala virtuaalne töömess kummutama tõttab?

Kandideerijate vähesus

Kandideerijaid võib olla konkursil vähe juhtudel, kui pakkumine ei kõneta või on avaldatud valel ajahetkel ja see lihtsalt ei jõua sobivate potentsiaalsete kandidaatideni. Virtuaalmessil on võimalik paista tööturul silma ja olla inimestele nädala aja jooksul olemas, et kõik meelel ja keelel küsimused saaksid vastatud. Samuti loob virtuaalne karjäärimess võimaluse luua mugavalt ja pingevabalt kontakte ka tulevikuks, et uue inimese värbamise vajaduse tekkides oleks kohe olemas ka nimekiri võimalikest sobivatest kandidaatidest, kellele pakkumine teha.

Samuti on CV-Online’i värbamisspetsialistid märganud, et ettevõtted, kes julgevad end näidata tööturul eristuvalt, kasutades kõiki tänapäevaseid suhtlusvõimalusi, saavad rohkem kandidaate. Pakkumisteni jõutakse ka sõbrasoovituste, sotsiaalmeedia ja muude mobiilsete suhtlusvahendite kaudu. Virtuaalmessil on mugav osaleda mis tahes mobiilsest seadmest ning suheldes just endale sobivas keskkonnas ja sobival ajal, mis julgustab ka kontakte looma.

Üha enam ilmneb inimestel hirme ja skeptilisust andmebaaside ning enda andmete jagamise ees internetiplatvormidel. Võib tekkida küsimus, mida minu andmetega täpselt tehakse? Virtuaalmess ei nõua tööotsijal sisselogimist ning huvipakkuvate ametikohtade sisu ja töövõimalusi saab arutada ka lihtsalt mugavas vestlusvormis. Virtuaalmess sobib neil põhjustel eriti just ettevõtetele, kes soovivad leida uusi kolleege inimeste hulgast, kes tegelikult aktiivselt töötavad, aga uurivad maad uute väljakutsete leidmiseks.

Inimeste mobiilsus, demograafilised muutused

Mure, millega tööandjad peavad silmitsi seisma — potentsiaalsed töötajad on pidevas liikumises. Inimeste mobiilsus elustiilis ja suhtluskultuuris on julgustatud paljuski tehnoloogia pakutavatest võimalustest. Virtuaalne karjäärimessi keskkond võimaldab ettevõtetel tabada külastajaid sõltumata nende asukohast — ettevõtete personalijuhid ja tööhuvilised saavad kokku ühtsel platvormil, mis võimaldab küsida virtuaalkeskkonnas teineteiselt lisaküsimusi ja pidada koguni videointervjuusid, mis on üha tõusvaks trendiks.

24.–30. oktoobri karjääripäevadele eelneb ettevõttele eeltöö messiboksi üles seadmiseks, kuid virtuaalse messiboksi loomine on kordi soodsam kui päris-esitluskeskkonna tootmine. Virtuaalset messiboksi saab personaliseerida värvivaliku, disaini, fotode, videote jms elementidega, luues atraktiivse esitluskeskkonna virtuaalselt ja kogu nädalaks. Messikülastajale annab ettevõtte osalemine virtuaalmessil märguande tööandja paindlikkusest, mille olulisus on inimestele saamas järjest määravamaks uue töökoha valikul, näitavad tööandjabrändingu agentuuri Instar ja CV-Online'i hiljutised uuringud. Pea pooled töötajatest on otsinud viimase kolmekümne päeva jooksul uut tööd ja seda põhjusel, et leida paidlikumaid töötingimusi.

Konkurentsivõimelisus: ettevõtete oskus end tööandjana presenteerida

Kuidas olla ettevõttena inimeste esimene valik tööle kandideerimisel? Millise kanali teel jõuda sobiva sihtgrupini? Enam ei aita pelgalt ilusa töökuulutuse kujundamisest. Inimesed soovivad näha, mida ettevõte pakub, kes seal tegutsevad ja milline on ettevõtte sisekliima.

Aega säästev ja tavapärasest erinev lähenemine töökoha presenteerimisel annab võimaluse ehitada üles või täiendada enda kui tööandja brändingut. Virtuaalne messikeskkond aitab konkurentide hulgast lihtsasti eristuda, ühtlasi pakkuda tööhuvilistele harjumuspäraseid suhlusvõimalusi, nagu vestlemine ja videoesitlused. See on mõlemale poolele ideaalne pinnas networking'uks. Ühtlasi näitab virtuaalsel töömessil osalemine messikülastajatele, et ettevõte on tänapäevase töökultuuriga ja avatud uutele lahendustele.

Kandideerimisprotsessid on keerukad ja pikad

Tõelised huvilised ja talendid tunneb ära üsna kiirelt, ent tihtipeale on värbamisprotsessid pikad ja keerukad. Esineb ka tendents kandideerijate ärakukkumisest aktiivselt konkursilt seetõttu, et kandideerimisprotsess on veninud tema jaoks liiga pikaks.

Sel hetkel, kui ettevõte on enda otsused lukku saanud, võib selguda, et väljavalitud isik on end juba teises ettevõttes uuel tööpositsioonil sisse seadnud. Inimesed eelistavad kiire elutempo tõttu aga pigem kiiret tulemuslikku suhtlust ja konkreetseid vastuseid. Nädalasel online-karjääripäevadel on ettevõtjail võimalik kohe kontakteeruda huvilistega ja niisamuti huvilistel tööandjatega.

Individualism ja lojaalsus

Inimesed küsivad endalt järjest rohkem: “Mida tahan saavutada, kuhu enda tööga jõuda, milliseid protsesse saan mina mõjutada?” Värbamisprotsessis peaks tööandja uurima, milline on inimese individuaalne vaade. Näiteks tehes seda videointervjueerimise teel, selgitamaks välja lisadetaile kandidaadi ootuste, vajaduste, oskuste ja teadmiste kohta inimliku suhtluse kaudu ka siis, kui kandidaat asub teises piirkonnas, linnas või riigis. Samuti saab tööandja otse suheldes esitleda ettevõtte võimalusi, väärtuseid ja aktiivse või tulevase tööpakkumise tegelikku sisu.

Eristu ja kasuta innovaatilisi värbamislahendusi! Virtuaalmess toimub 24.–30. oktoobril.

Sügisese virtuaalse karjäärinädala täiendavad tasuta infotunnid toimuvad 15., 20. ja 28. juunil!

  • Registreeru neljapäevaks, 15.06 siit.
  • Registreeru teisipäevaks, 20.06 siit.
  • Registreeru kolmapäevaks, 28.06 siit.

Infotunnid toimuvad CV-Online'i kontoris Pärnu mnt 158/1, algavad kell 8.55 ja kestavad poolteist tundi.