Valitsus kärpis oluliselt enda õiguseid börsile minevates riigifirmades tegutsemisel


Veidi vähem kui kolmandik Tallinna Sadamast viiakse tuleval aastal börsile.
Veidi vähem kui kolmandik Tallinna Sadamast viiakse tuleval aastal börsile.Foto: Madis Veltman

Valitsus kiitis heaks riigivaraseaduse muutmise eelnõu, mis kärbib oluliselt valitsuse õigusi sekkuda näiteks riigi osalusega firma dividendipoliitikasse. Niisamuti pole ministril enam õigust saada börsil oleva ettevõtte siseinfot nagu nõukogu koosolekute protokolle.

Valitsus kiitis heaks riigivaraseaduse muutmise eelnõu, millega ühtlustatakse nende riigi osalusega äriühingute juhtimispõhimõtteid, mille väärtpaberid on noteeritud väärtpaberiturul või noteerimiseks on esitatud avaldus. Eelnõu eesmärk on tagada riigi osalusega börsil noteeritud äriühingute tegevuse kooskõla börsireeglitega ning kõigi aktsionäride võrdne kohtlemine.

Eelnõu jõustumisel ei kohaldata neid riigivaraseaduse sätteid, mis ei ole kooskõlas väärtpaberiturul kehtivate äriühingu juhtimise, teabe avalikustamise ja erikontrolli tegemise nõuetega riigi osalusega äriühingutel, mille väärtpaberid on noteeritud börsil või mille noteerimiseks on esitatud avaldus. Muudatus on vajalik, sest kehtiva riigivaraseaduse sõnastus ei taga riigi osalusega börsil oleva äriühingu juhtimist väärtpaberituru reeglite järgi ning kõigi aktsionäride võrdset kohtlemist.

Valitsus ei saa edaspidi küsida äriühinguga seotud otsuste tegemiseks äriühingu mitme aasta strateegiat ja finantsplaane. Samuti ei ole hea tava, et börsil oleva äriühingu dividend otsustataks iga-aastaselt valitsuse tasandil, vaid tuleb kinnitada pikaajalisem dividendipoliitika. Edaspidi ei ole riigil õigust äriühingu erikontrolli läbi viimiseks kasutada oma struktuuriüksust ega ministril õigust saada nõukogu koosolekute protokolle ja materjale, mida käsitletakse siseinfona. Kohaldada ei saa ka reeglit, et riigi osalusega äriühingute osalemine teistes äriühingutes peab alati olema otsustatud üldkoosoleku poolt.

Seadus soovitakse jõustada pärast riigikogus heakskiitmist 1. aprillil 2018. aastal.

Riigil on 2017. aasta lõpu seisuga osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus. Valitsuskoalitsiooni kokkuleppe kohaselt on plaanis börsil noteerida AS Tallinna Sadama ja AS Enefit Green aktsiad, säilitades neis enamusosaluse.