Tegu on ühe osaga Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimistöödest.
Lisaks kergliiklustee tunneli ehitusele paigaldatakse seal ka maa-aluseid torustikke ja kaableid.

Ümbersõit on Tehnika tänava ja Filtri tee kaudu. Sulgemispiirkonnas olevatele asutustele ja elumajadele tagatakse sõidukite juurdepääs.