Sellele probleemile osundasid ehitusettevõtted juba poolteist kuud tagasi, nentides, et riigi jäikuse tõttu makstakse riigihangete puhul igal juhul peale.

Nordecon toob oma värskes tegevusaruandes välja, et ehitusturg on viimasel ajal olnud väga kiires muutuses. "Turgu mõjutavad jätkuvalt oluliselt avaliku sektori investeeringud. Kuna üldine nõudluse kasv ja sisendhindade kiire tõus on põhjustanud hinnanguliselt 30% ehitushindade kasvu, siis 2022. aastal ilmselt avaliku sektori investeeringud vähenevad, kuna planeeritud ressurssidega ei ole võimalik enam planeeritud mahus ehitistesse investeerida."