Fontes alustas mentorite väljaõppeprogrammidega 15 aastat tagasi ja aprillis toimunud juubelikonverentsi jätkuüritused leiavad aset aasta lõpuni. Programmides ja koolitustel on Fontes praeguseks välja õpetanud 1000 oma mentorit ja kokku viinud ca 1180 koostööpaari. Oleme saanud oma mentorlusprogrammile akrediteeringu European Mentoring and Coaching Councili / EMCC poolt ja meie programmis osalenud inimesed peavad saadud teadmisi väga väärtuslikeks. Kaks Fontese mentorlusprogrammi läbinud juhti jagavadki siinkohal saadud hinnalisi kogemusi.

Leon Jankelevitsh: meie juhid ei vaja kindlaid suuniseid ja korraldusi, vaid pigem toetust ja abi eesmärkide poole liikumiseks

Tamro Baltikumi tegevjuht Leon Jankelevitsh on üks juhtidest, kes läbis mentorina Fontese Coachiva Mentorluse Programmi. Ta hindab enda ja mentee koostööd igati õnnestunuks. Oluline on see, et sisemiselt on teadvustatud vajadus ja soov juhina paremaid tulemusi saavutada, ütleb ta motivatsioonist rääkides.

Leon Jankelevitsh

„Kui pidasin eelmise aasta sügisel oma lähimate meeskonnaliikmetega arenguvestlusi, ütlesid kaks inimest, et nad sooviksid endale mentorit. Mulle tundus kolleegide mõte areneda läbi mentoriga koostöö väga sümpaatsena ning asusin seda ideed ellu viima.

Aga miks ma ise siiamaani pole mentori väljaõpet saanud?

Nii leidsin üles Fontese mentorprogrammiga seotud inimesi ning nende vestluste käigus tekkis mul mõte või õigemini küsimus iseendale. „Aga miks ma ise pole siiamaani mentori väljaõpet saanud?” Ning siis oligi programmiga liitumise otsus tehtud.

Otsuse tingisid muutunud vajadused

Liitumisotsuse tingisid mitmed põhjused. Esiteks, minu enda organisatsioon. Kaheksa aasta jooksul, mil olen tegevjuhina tegutsenud, on meie Balti organisatsioon muutunud tugevaks ja küpseks – meie juhid ei vaja kindlaid suuniseid ja korraldusi, vaid pigem toetust ja abi eesmärkide poole liikumiseks - nad vajavad sparringupartnerit, kellega asju arutada. Organisatsiooni ootus mulle oli muutunud ja tahtsin sellele vastata. Teiseks, koroona mõjutas minu hinnagul juhtimise sisu ja tuuma märkimisväärselt – kodukontorites laiali istuva organisatsiooni juhtimine on paljuski teistsugune professioon kui juhtimine näiteks kolm või enam aastat tagasi. Märksõnadeks ikkagi rohkem töötajate iseseisvust, juhtide poolt rohkem usaldamist ja inspireerimist, organisatsiooni sidustamist.

Üks tuntumaid ja tavalisemaid viise juhte kahte lehte jagada on eristada protsessile orienteeritud ja inimestele orienteeritud juhte. Ligi 25 juhiaasta jooksul on mulle olnud omane olla rohkem kaldu protsesside ja süsteemide poole. Seda pole küll keegi mõõtnud, aga ütleme, et vahekorras 70/30. Ma tahtsin mentorprogrammi abil seda seni edu toonud tasakaalupunkti rohkem inimeste suunas nihutada ja täna hindaksin seda tasakaalupunkti umbes 55/45. Protsesside pool jätkuvalt domineerib, aga see on okei, see ongi minu suhteline tugevus ja minu jaoks on uus tasakaalupunkt õiges kohas.

Koostöö määrab õnnestumise

Mentorprogrammi oluline osa on kohe programmi alguses käivituv koostöö reaalse menteega – konkreetse inimesega tema ootuste, isikupära ja eesmärkidega. Me mõlemad, nii minu mentee kui ka mina, hindame meie koostööd õnnestunuks. Minu poolt vaadatuna õnnestus see seepärast, et minu mentee oli sellest koostööst ja tulemusest siiralt huvitatud, ta analüüsis, julges tulla välja mugavustsoonist ja ta oli meie suhtluses otsekohene.

Minu mentee oli sellest koostööst ja tulemusest siiralt huvitatud

Just selliste inimestega on mul koostöö tavaliselt hästi välja tulnud. Pean siinkohal tegema komplimendi ka Fontesele, kes nägi ära meie sobivuse meid mentori ja menteena paari pannes. Head paaripaneku oskust on maininud ka teised mentorid.

Väärtuslik õppimisvõimalus mõlemale poolele

Ma olen oma menteele eriti tänulik selle eest, et meie koostöö kujunes mõlemapoolseks õppimiseks. Minu mentee lubas mind üheks päevaks tema töövarjuks ja selle päeva jooksul nägin, kui suurepäraselt valdab minu mentee coaching’ut ja kui tulemuslikult ta kasutab seda oma meeskonna liikmetega. Oleme mõlemad jaesektorist, kuigi otseselt ei konkureeri, ja arutelud valdkonna teatud juhtimisväljakutsete üle rikastasid meie koostööd kindlasti.

Suurimaks ahhaa-efektiks oli minu jaoks arusaamine, kui kaalukaid tulemusi on üsna lühikese aja jooksul võimalik saavutada.

Suurimaks ahhaa-efektiks oli minu jaoks arusaamine, kui kaalukaid tulemusi on üsna lühikese aja jooksul võimalik saavutada.

Kohtusime menteega viis korda, sealhulgas tuttavaks saamise ja töövarju päevad. Ma ütleks, et „ainult” viis korda. Lõpus oli mõlemal hea meel, et saavutasime mentee jaoks olulisi ja sugugi mitte triviaalseid alguses kokku lepitud eesmärke. Kui on soovi, julgust ja avatust ning mentori poolt tööriistade valdamist, siis võib lühikese aja jooksul vägagi ambitsioonikaid tulemusi saavutada.

Kui ma mõtlen, kellele see programm sobiks ja kasu tooks, siis siin ei ole ühest vastust. Ei pea olema tingimata väga staažikas või vastupidi, alles oma käekirja otsiv juht. On oluline, et sisemiselt on teadvustatud vajadus ja soov saavutada juhina läbi oma inimeste arendamise paremaid tulemusi ja et seda oleks võimalik ka praktikas rakendada.”

Andres Aruoja: pakkumise programmi läbimiseks võtsin pikalt mõtlemata vastu ja olen siiani otsusega väga rahul!

Thermory grupi tootmis- ja arendusjuht Andres Aruoja sai menteena programmi läbides lisaks parematele juhtimisvõtele ka oskuse asjadele laiemalt vaadata. Minu fookus on alati olnud rohkem karjääril ja tööl, täna olen teel leidmaks teistsugust tasakaalupunkti, on Aruoja programmi tulemusega rahul.

Andres Aruoja

„Mulle tegi mentorlusprogrammiga liitumiseks ettepaneku Thermory tegevjuht Simmo Soomets. Selleks hetkeks olin töötanud ettevõttes viis kuud juhtkonna liikmena Thermory grupi tootmis- ja arendusjuhi positsioonil. Kuna mul ei olnud varasemalt niisugust juhtimiskogemust, kus tuleks juhtida üheteistkümne rahvusvahelise tootmisüksuse tegevust, andis tegevjuht mõista, et võiksin enda arengu kiirendamiseks teha läbi mentorlusprogrammi. Pakkumise programmi läbimiseks võtsin pikalt mõtlemata vastu ja olen siiani selle otsusega väga rahul!

Programm kui protsesside käivitaja

Mentorlusprogramm on suurepärane arengu katalüsaator, kus on võimalik peegeldada olukordi, paluda lahti seletada konkreetseid situatsioone ja vahetada seisukohti neutraalse, väga kogenud ja mentori oskustega tippjuhiga. See tõi kaasa enesesse vaatamist, kitsaskohtade avastamist ning uute ideede genereerimist.

Mentorlusprogramm ja mõttevahetus mentoriga tõid minu jaoks täiesti uusi ideid ja lahendusi, mille olemasolust ma varem teadlik ei olnud

Mainimist väärt on eriti see, et kogenud juhid (ja ka mentorid) teevad läbi täiesti uusi olukordi, näevad täiesti uusi lahendusi ning leiavad ennast situatsioonidest, mida nende aastatepikkune kogemus ei ole varem avanud. Minu kogemus ei olnud selles osas erandlik – mentorlusprogramm ja mõttevahetus mentoriga tõid minu jaoks täiesti uusi ideid ja lahendusi, mille olemasolust ma varem teadlik ei olnud.

Fookus paika!

Minu mentorlusprogrammi läbivaks osaks olid kolm fookusteemat, mis olid seotud enesereflektsiooniga. Esimene ja väga tähtis küsimus oli, kuidas tekitada õhinat nendes inimestes, kes minuga koos ettevõtte visiooni ellu viivad, ja kuidas kaasata kolleege ning juhte oma strateegiasse ja eesmärkidesse. Teiseks teemaks oli strateegiline ja operatiivne juhtimine ning nende vahel tasakaalu leidmine. Viimaseks fookusteemaks oli isiklik areng ja rahulolu ehk „oma pliiatsi kulutamine” ning era- ja tööelu tasakaalustamine. Seatud fookustele ja läbitud teemadele tuginedes oli selge, et kolleegide infoväljas hoidmine, strateegia kuvamine, tegevuste teekaardi näitamine ja väärtuste kommunikeerimine on sama tähtis kui töö tulemus ise. Kohati võib olla jooksev kaasamine ning enda ootuste selgitamine isegi tähtsam kui alguse ja lõpu kokkuleppimine ja tähistamine.

Isiklikul tasandil õpetasid nii programmi läbimine kui ka minu mentor vaatama sügavamale endasse ja suhetesse oma lähedastega ning leidma õige tasakaalu kõigi aspektide vahel. Minu fookus on alati olnud rohkem karjääril ja tööl, täna olen teel leidmaks teistsugust tasakaalupunkti.

Programmi abil veelgi paremaks ja edukamaks

Ma kaasan meeskonda ja juhte rohkem, olen info jagamises ning jagamise viisides kindlam ja tean, kuidas tegeleda enda ja enesereflektsiooniga. Programmi alguses sain isiksuse testi tehes kinnitust, et olen pigem protsessidele ja tulemusele orienteeritud pragmaatik. Usun, et tehes täna testi uuesti, oleks minu enesereflektsiooni osa testist teistsuguse tulemusega. Oma juhioskuste kohta sain kinnitust, et olen siiani olnud õigel teel. Ma ei sooviks ennast väga oluliselt muuta, vaid pigem õppida uusi oskusi tippjuhi rollis veelgi paremaks ja edukamaks saada. Minu siht, soov ja selge unistus on olnud saada mõne suurettevõtte tippjuhiks. Tänu mentorlusprogrammile tegin kindlasti selles suunas suure sammu edasi.

Minu mentor Riho Kuppart (Adviso OÜ) suutis suurepäraselt juhtida minu valitud fookuse realiseerumist konkreetsete teemadeni! Meie kohtumiste seeria algas heade kokkulepetega – infovahetuse konfidentsiaalsus, ausus, läbipaistvus, otsekohesus ja mõlemale poolele sobiv töökorraldus, mis ei pruugi olla üdini formaalne, kuid viib sihile. Selle tulemusena tekkis meil suurepärane koostöö, mille toel sai panna paika mõlemale sobiv teekaart meie ühisest mentorluse „reisist”.

Mentorlus tuleks arengus kasuks kõikidele juhtidele

Mentorlust soovitan absoluutselt kõigile, kes soovivad oma isiklikus ja tööalases arengus teha suure hüppe või saada uue võimsa kogemuse võrra rikkamaks. Menteede grupis oli hulgaliselt liikmeid, kes juba enne programmi lõppemist olid ennast paremast positsioonist leidnud või lausa eraettevõtluse või uue erialaga alustanud. Kindlasti oldi suuremaid muudatusi varemgi kaalutud, kuid puudu jäi see „miski”, mille täitis nende jaoks mentorlusprogramm ja suurepärane juhendaja ning mõttekaaslane.

Mentorlust soovitan absoluutselt kõigile, kes soovivad oma isiklikus ja tööalases arengus teha suure hüppe.

Rääkides pikaajaliste mentoritega, kinnitasid ka nemad, et iga kogemus menteega on neile täielikult unikaalne ja muudab nende maailmapilti suuresti. Seega on mentorlusprogramm ka kogenud juhtidele ning mentoritele äärmiselt vajalik, sest võimalik on leida ennast täiesti uuest olukorrast, uute oskuste ja teadmistega.

Eriti positiivne oli, et ka suured kahtlejad – inimesed, kes uskusid, et selle programmi tõttu midagi ei muutu, olid meie programmi lõpuürituse ajaks hoopis teist meelt.

Julgen täie kindlusega väita, et ma ei ole varem läbinud koolitust, kus programm ei jäta mitte kedagi sügavalt puudutamata ja toob kaasa niivõrd suuri muudatusi nõnda lühikese aja jooksul. Kindlasti on selle aluseks Fontese suur kogemus sarnaste programmide korraldamisel ja nende unikaalne oskus panna kokku suurepäraseid mentori ja mentee paare.

Suurim väljakutse oli COVID-viiruse väga laialdane levik programmi kestuse ajal. See sundis palju kohtumisi ringi mängima ja ka osaliselt kohtumisi täiesti tühistama. Üle telesilla säärase programmi läbiviimine ei ole minu hinnangul väga hästi teostatav. Siin on oluline inimeste vahetu kokkupuude – silmavaade, emotsioonid ja ka kehakeel annavad väga palju edasi, millega on võimalik oma vestluspartnerit avada.

Kokkuvõtteks – aitäh kogu Fontese meeskonnale, mentoritele, arengupartneritele, lektoritele ja korraldajatele väga sisuka ja praktilise koolituse eest!”

Oktoobris kohtume!

Tiiu Allikvee, Fonteses mentorluse valdkonnajuht tõdeb, et nende viieteistkümne aastaga on kasvanud Eesti juhtide huvi mentorluse kui arengumeetodi vastu. Paljud ettevõtted soovivad läbi viia enda organisatsioonisisese mentorprogrammi, et anda hoogu juhtimiskultuuri edenemisele ja tekitada ühine juhtide DNA.

Praegu oleme Fonteses komplekteerimas meie uue XVI lennu mentorite ja menteede gruppe. Programmi avaüritus toimub oktoobris 2022.

Fontesest on võimalik saada endale programmiväliselt mentor, mida samuti aasta-aastalt üha innukamalt kasutatakse. Oleme vahendajad ka individuaalse EMCC rahvusvahelise mentorisertifikaadi saamisel meie akrediteeritud programmide lõpetajatele. Programmi peakoolitajad on kõik need aastad olnud samad – oleme seda teinud koos Piret Jamnesega, kellega koos on disainitud ka kogu programmi formaat. Esimesed viis aastat oli meie heaks koostööpartneriks Aavo Kokk, järgmised kümme aastat oleme teinud koostööd Gunnar Toomemetsaga, kes on meie programmi vilistlane.

Meil on tugev vilistlasmentorite kogukond, kellest osa on saanud ka meie kaaskoolitajateks. Kaasame vilistlasi ka avatud programmidesse, sest tavaliselt on menteede grupp suurem, kui meil on väljaõppivaid uusi mentoreid. Sageli võib ühes programmis olla osalejaid kuni 30 organisatsioonist. Korduvalt on saanud tunnustust meie paaride kokkusobitamise meetod, mille oleme välja kujundanud aastate jooksul ja mis on osutunud unikaalseks.

EMCC akrediteerimisel selgus, et teist samalaadset ja nii mitmete erinevate tegevustega programmi Euroopas ei olegi.

Tiiu Allikvee

Kohtumiseni XVI mentorite programmis!

Kui sul on vähemalt 5 aastat juhtimiskogemust ja tugev motivatsioon enda juhikäekirja redisainida, ootame sind mentorite gruppi. Kui oled alustav juht, kes tahaks teha enda juhiarengus kiirenduse, siis on menteede grupp see, kuhu sind ootame.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid