Kulumieelne kasum kerkis 111 miljoni euroni selle aasta esimeses kvartalis. Kasv tulenes peamiselt roheenergia segmendist, mis oli tingitud Pomerania tuulepargi käivitamisest Poolas ja hüdroelektrijaamade parematest tulemustest. I kvartalis kasvas kontserni rohelise energia osakaal toodetud elektrienergiast kolmandiku pealt 93,6%-le.

2022. aasta I kvartalis ulatusid kontserni investeeringud 43,1 miljoni euroni ja olid 48,6% suuremad kui 2021. aasta I kvartalis. See tuleneb peamiselt suurematest investeeringutest võrkude segmendis, mis on peamiselt tingitud rohkematest uutest liitumispunktidest ja uuendustest.

Dividend

Aktsionäride üldkoosolekul kinnitati 2021. aasta teiseks poolaastaks dividendi 0,6 eurot aktsia kohta, mis maksti välja aprillis. "Kooskõlas dividendipoliitikaga jaotasime 2021. aasta eest dividendi 1,19 eurot aktsia kohta, mis vastab 87,6 miljonile eurole," teatati börsiteates. Täna roheenergia suurele tootlusele, suurendati kasumieelse tulu prognoosi 290-335 miljonilt eurolt 330-360 miljoni euroni.

Ühtlasi informeeriti aktsionäre, et alates 2021. aasta lõpust laiendati oma rohelise tootmist umbes 230 MW võrra, kindlustades maa-alad maismaa tuule- ja päikeseprojektide jaoks Leedus ja Poolas. "Samuti eeldame, et meie roheenergia tootmise laienemine kiireneb veelgi, kuna 2022. aastal tehti Leedus muudatusi taastuvenergiaga seotud õigusaktides."

Kõik jätkub plaanipäraselt

"Praegu on kõik meie keskkonnahoidliku tootmise projektid täielikult graafikus, väikese kõrvalekaldumisega Vilniuse koostootmisjaama biomassiploki vahepealses verstapostis. Eeldame endiselt, et projekti makse toimub 2023. aasta teises kvartalis, kuid ülemaailmse tarneahela häire ja tööjõupuuduse tõttu, mida mõjutab peamiselt Venemaa sissetung Ukrainasse, on tootmine lükatud 2023. aasta esimesse kvartalisse.

Sõja mõju

Ettevõtte andis aktsionäridele teada, et nad igal juhul mõistavad hukka Venemaa provotseerimata sissetungi Ukrainasse. Kuna see on vastuolus Ignitise väärtustega ning lubasid, et nad on võtnud ja võtavad ka edaspidi meetmeid, millega toetame Ukrainat ja selle rahvast, samuti inimõigusi ja energiasõltumatust.

Kuigi maagaasitarned ei ole kontserni põhitegevus, peatati seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse maagaasi ostmise Gazpromilt, asendades selle tarned LNG-lastidega. See koos turuhindade tõusuga tõi ettevõtte sõnul kaasa käibekapitali vajaduse suurenemise. "Turunõudluse ja katkematu gaasitarnimise tagamiseks ning käibekapitali vajaduste rahastamiseks sõlmis kontsern pankadega krediidiliinilepingud, mille kogulimiit on ligikaudu 400 miljonit eurot." Juhtkonna sõnul olulisi muutusi kontserni põhiriskide riskitasemetes ei täheldatud. Kontsern jälgib pidevalt olukorda ja analüüsib viimast teavet ning väliseid tegureid ja nende mõju kontsernile. Samamoodi tagab kontsern ka katkematu energiavarustuse ja äritegevuse järjepidevuse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid