Jant Paldiski LNG-terminali ehitamise ümber üksnes süvendab tootjate ebakindlust. Siiani on ka ebaselge, kas gaasi defitsiidi tekkimisel varustatakse toidutootjaid vajaliku kütusega eelisjärjekorras. Energia ja toorme hinnatõus on pannud tootjad niigi keerulisse olukorda, kuid gaasivarustuse ebakindlus seab ohtu juba Eesti igapäevase toidujulgeoleku.

Neljapäeval on Riigikogus teisel lugemisel maagaasiseaduse, hädaolukorra seaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seadus, mis jagab kõik gaasitarbijad gruppidesse. Selle põhjal pannakse paika, kes hakkavad varustusprobleemide korral eelisjärjekorras gaasi saama ning kes mitte.

Ma väga loodan, et Riigikogu kiidab heaks seaduse muudatusettepaneku, mis tõstab kõik toiduainetööstuse ja põllumajandussektori ettevõtted ühiskonna toimimiseks vajalike teenuste osutajate tarbijarühma. See kohustab gaasimüüjaid ja jaotusvõrguettevõtteid varustama toidutootjaid eelisjärjekorras gaasiga. Energiakriisi ajal on see ülioluline samm toidujulgeoleku tagamiseks.

Ajal, mil Euroopas käib sõda, peaks ka toidujulgeolek muutuma Eesti riigikaitse üheks oluliseks osaks. Lisaks toiduvarude suurendamisele tuleks seadusega muuta toidu varustuskindluse tagamine elutähtsaks teenuseks ning selle olulisemad tarneahela osalised elutähtsa teenuste osutajateks.

Need meetmed on vajalikud, et säilitada piisav toidutootmise võimekus. Meie põllumehed toodavad praegu teravilja, piima ja rapsi rohkem, kui ise ära sööme. Kuid liha, köögivilja ja munade osas sõltume imporditud toidust. Me ei saa jääda lootma toidu impordile.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid