Tehnopol koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga lõi käesoleva aasta alguses tehisintellekti (ingl k Artificial Intelligence ehk AI) arenguprogrammi, mille eesmärk on tõsta tööstus- ja andmemahukate ettevõtete võimet tõusta väärtusahelas kõrgemale. Esimene arendusmaraton oli väga edukas ja rahastuse oma AI projektide jaoks said Tarmeko Spoon, HUUM, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus ja Sporrong Eesti. Esimesel arendusmaratonil investeeriti pilootprojektidesse kokku 190 000 eurot, tehisintellekti arenguprogrammi tervikult investeerib riik 800 000 eurot.

Tarmeko Spooni ja Leanesti ühine projekt sai arenduseks kõige suurema toetuse – 65 000 eurot. Tarmeko Spooni tootmisdirektor Jaan Kraav ütles, et arendusmaraton ületas oluliselt nende ootusi. „Tahtsime teha meeskonnaga koostööd ja nii öelda pooleliolevad sabakesed kokku korjata ning enda jaoks plaanid veelgi paremini läbi mõelda. Need kaks päeva olid aga oluliselt kasulikumad kui oskasime oodata.“ Kraav soovitas arendusmaratonist osa võtta kõigil, kel on plaanis oma ettevõttes tehisintellekt kasutusele võtta: „Teil pole midagi kaotada, ainult võita.“

Käesoleva aasta augustis toimub teine arendusmaraton, kuhu on lisaks tööstusettevõtetele oodatud kandideerima tervise-, rohe- ja haridusvaldkonna ettevõtted. Need on fookusvaldkonnad, milles Eesti riik on hetkel oma kasvustrateegia määratlenud ja millest oodatakse suurt kasvu. AI arendusmaraton on parim võimalus oma ideed turvalises keskkonnas ja mentorite toel testida ning edasi arendada.

„Innovatsioon on Eesti majanduse vedur ja tehisintellektide kasutamine aitab optimeerida ressursside kasutust, teha tööd targemalt ning suurendada lisandväärtust. Tehisintellektide arendamine on globaalne megatrend, milles Eestil on kindlasti sõna sekka öelda. Meil on teadmus, kogemus ja oskused, mis tuleb Eesti ettevõtete globaalse konkurentsivõime kasvuks efektiivselt töösse rakendada. Kohalikel firmadel on tehisintellektide kasutamisest protsesside automatiseerimisel ja digitaliseerimisel palju võita ning arendusmaratonil osalemine on suurepärane võimalus anda hoogu tehnoloogilisele hüppele, mis avab uusi võimalusi nii siseriiklikult kui ka piiri taga. Tehisintellektide arendusse ja nende kasutuselevõttu tuleb panustada juba täna, et püsida kiiresti muutuvas majandusruumis konkurentsivõimeline ning agiilne,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol juhatuse liikme Indrek Orava sõnul on Tehnopoli eesmärgiks toetada maailmamuutvat innovatsiooni ja tehisintellekt on kahtlemata osa innovaatilistest tulevikulahendustest. „Tehisintellekti lahendused on näidanud olulist võimekust tõsta ettevõtte tootlikkust, vähendada riske ja hoida kokku kulusid. Tehnopol toetab ettevõtteid selle potentsiaali ärakasutamisel ja sel korral ootame arendusmaratonile lisaks tööstusettevõtetele ka teiste valdkondade ettevõtteid, et aidata tõsta nende konkurentsivõimet,“ ütles Orav.

Arendusmaraton toimub 16. ja 24. augustil. Osalema on oodatud nii tehisintellekti väljakutseid omavad tööstusettevõtted, andmemahukad ettevõtted kui ka lahendusi pakkuvad iduettevõtted, teadus- ja tudengimeeskonnad ning hargettevõtted. Pilootprojektile rahastuse saamise eelduseks on osavõtt arendusmaratonist. Rahastusotsuse teeb projektiplaani ja esitluse alusel maratoni lõpus ekspertpaneel, kuhu kuuluvad valdkonna tipptegijad ja teadlased.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid