Enne ministriametisse kinnitamist oli Peep Peterson ametiühingute juht. Eelmise aasta 18. märtsil võttis valitsus vastu enesejuhise „Lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele“.

Minister peaks end taandama ametikohast