Tänavu maikuus maksti kolmandat korda II sambast lahkujatele välja neile seni II sambasse kogunenud raha. Väljamakseid tehti tänavu 13 600 Swedbanki kliendile kokku üle 86 miljoni euro väärtuses, millest 46% on klientidel endiselt pangakontol alles. Üle poole väljamakstud pensionirahast on aga üldjoontes suunatud enam-vähem võrdselt finantskohustuste tasumisse (18%), tarbimisse (19%) ning investeerimisse (21%). Seejuures on investeeringuks enamasti kas kinnisvaraost või raha hoiusele kandmine. Enamik väljamakseid on vahemikus 2000–9999 eurot.

Üle 15% kasutusse võetud pensionirahast kulus kaardimaksetele. Kõige sagedamini tehti oste toidukauplustes (18%), kodukaupade ja remonditarvete kauplustes (15%) ning muus kaubanduses (13%).

„Pensionireformi üks käivitavaid argumente oli see, et pensionikogujatel peaks olema suurem vabadus oma pensionivara omal käel investeerida. Suurem valikuvabadus on sageli positiivne olukord. Kuid väljamakstud pensionivara ülevaateid uurides on aga raske mitte tunda muret selle pärast, et tegelikkuses raha omal käel investeerimise võimalust oluliselt ei kasutata,“ sõnas Swedbank Investeerimisfondide juht Age Petter. „Kindlasti ei saa andmeid vaadates öelda, et keegi isiklikult oleks teinud vale otsuse, seda saab üksnes otsustaja ise oma olusid teades hinnata. Kuid selge on seegi, et oluline osa Eesti inimeste säästudest läks taas tarbimisse.“

Ligi 14% väljavõetud pensionirahast kanti üle teisele eraisikule, kümnendik rahast suunati aga hoiusele. Võrreldes eelmiste pensioniraha väljamaksetega 2021. aasta septembris ja tänavu jaanuaris suunati maikuus rohkem raha hoiustele, laenude tagasimaksete osakaal on võrreldes esimese väljamaksete lainega mõnevõrra vähenenud. Samuti on II sambast saadud raha vähem sularahas välja võetud – kui veel jaanuaris võeti sularahas välja üle 12% väljamakstud summast, siis mais oli see langenud alla 6%.

42% teise sambasse kogujaid on valinud oma pensionirahade kasvatamiseks Swedbanki fondid.

Eesti suurim pensionifondide valitseja Swedbank ei võta oma pensionifondidelt edukustasu ega muid peidetud tasusid ning Swedbanki II ja III samba fonditasud on Eesti madalaimad. Mullu teenis Swedbank oma pensionikogujatele kokku ligi 300 miljonit eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid