Küsitluse vastanutest kokku 58 protsenti pole endale inflatsiooni ja elukalliduse tõusu kompenseerimiseks palgatõusu nõudnud. 38 protsenti märkis, et ei ole seda lihtsalt teinud ning 15 protsenti märkis, et ei ole seda teinud, kuna teavad, et see pole võimalik. Viis protsenti tõdesid, et ei julge sellist nõudmist lihtsalt teha. Kõikidest vastanutest kuus protsenti märkis, et on iseendale tööandja.

Praeguse elukalliduse juures on positiivne see, et 15 protsenti töötajatest on juba võtnud julguse endale palgalisa küsida ning pea sama paljud ehk 12 protsenti kavatseb seda veel teha. Isegi, kui küsimisele palgatõusu ei järgne, annab see tööandjale signaali, et see on midagi, millele tööandja peaks rohkem mõtlema sest praegu valitseb tööjõu kriis ning hea töötaja on hinnas.

Citadele panga tellitud küsitlusest tuli taaskord välja trend, et pigem on mehed julgemad palgalisa nõudjad. Kui palgatõusu on juba küsinud 18 protsenti meestest, siis naiste puhul oli see protsent 12. Alles plaanib kõrgemat tasu nõuda 15 protsenti meestest, kuid vaid 10 protsenti naistest. Neist, kes pole palgatõusu küsinud, sest ei julge seda teha, oli vaid üks protsenti mehi ja üheksa protsenti naisi.

Palgatõusu teemaline küsitlus viidi läbi ka Lätis ja Leedus. Kuigi üldjuhul olid tulemused küllaltki sarnased, eristusid Läti inimesed kui kõige vähem varmamad palgalisa nõudjad. Lätis on kõrgemat palka juba küsinud või kavatseb seda teha kõigest 19 protsenti vastanutest. Palgatõusu pole küsinud erinevatel põhjustel tervelt 70% inimestest (Eesti – 58%, Leedu – 60%).