Laenud on instrument, millega on võimalik ostjate ostuvõimekust kiiresti suurendada ja selle läbi hinnad lakke ajada. Hinnamullis laenukraane kinni keerates saab ostujõu kaotamise läbi hinnad alla suruda. Viimaste aastate praktika näitab, et laenuturu kõrval võib äkilisi tehingute arvu ja hinnamuutuseid endaga kaasa tuua mõni viirus või kurja naaberriigi algatatud sõda.

Järgnevalt on lähemalt vaadatud, kuidas Eesti eluasemelaenude turg on viimaste aastate jooksul toiminud? Kas laenuturust tulevad praegusel turbulentsel ajal riskid, mis võiksid elamispindade sektori peapeale pöörata?