Euroopa Liit kavandab kiireloomulisi meetmeid elektrienergia hinna tõusu vähendamiseks, teatas komisjoni president Ursula von der Leyen. „Elektrihinna hüppeline tõus paljastab nüüd meie praeguse elektrituru ülesehituse piirangud,“ sõnas von der Leyen Sloveenias Bledis toimuval strateegilisel tippkohtumisel peetud kõnes. „See töötati välja hoopis teistsugustes tingimustes ja hoopis teistsugustel eesmärkidel.“ Ta lisas, et seetõttu töötatakse nüüd erakorralise sekkumise ja elektrituru struktuurireformi kallal.

Pretsedenditu elektrihinna tõus, mis on viimase aasta jooksul tõusnud pea kümnekordseks, on suurendanud inflatsiooni ja pandeemiast taastuvate ettevõtete ja majapidamiste majanduslikku koormust. Järjest rohkem liikmesriike nõuavad hindade piiramist. Tšehhi Vabariik, kes on ELi eesistujariik, kavatseb 9. septembril kutsuda kokku energiaministrite erakorralise kohtumise. ELi sekkumiskava täpsed üksikasjad on alles väljatöötamisel ja diplomaatide sõnul võib ELi täitevorgan esitada üksikasjaliku kava juba sel nädalal.