Kui juulis suutis Tallink saavutada 72,5% 2019. aasta reisijatemahust, siis augustis oli näitaja vaid 59,3%. Kõige enam sõideti Eesti-Soome liinil (343 102 reisijat), millele järgnesid Soome-Rootsi (201 691 reisijat) ja Eesti-Rootsi (58 491 reisijat). Aastane kasv oli suurim Eesti-Soome liinil, millel reisijate arv kasvas 67,2%.

Teisalt on seis parem kaubavedudega, kui veetud ühikute maht suurenes aastaga 23,4% 35 530 ühikuni, mida on ka kuuendiku võrra rohkem kui enne pandeemiat. Seda toetas eelkõige Eesti-Soome liini kaubaveo maht.