Linna ettevõtlusdirektori ametikohale konkursi läbiviimiseks moodustati valikukomisjon, kuhu kuulusid komisjoni esimehena linnakantsler Kairi Vaher ja liikmetena linna personalidirektor Vilve Raik, abilinnapea Joosep Vimm ning väline ekspert Madis Toomsalu. Valikukomisjoni 7. juuli 2022 protokolli kohaselt otsustas komisjon lugeda linna ettevõtlusdirektori ametikoha konkursi luhtunuks. Seejärel toimus linna ettevõtlusdirektori ametikoha täitmiseks sihtotsing, kus lõppvalikusse jäi kaks kandidaati.

Kalle Killar on 2014. aastast töötanud Sotsiaalministeeriumis ja Eesti Haigekassas juhtivatel ametikohtadel. Enne seda töötas ta mitmes riigiasutuses, samuti Euroopa Komisjoni põllumajanduse direktoraadis ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas. Kalle Killar on omandanud kõrghariduse Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ettevõttemajanduse erialal.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid