Kas oled mõelnud, et oleks tore töötada rahvusvahelises töökeskkonnas? Aga Eesti on armas ja töö pärast siit ära kolida ei tahaks? See unistus ei pea siinkohal täitumata jääma, sest Sul on võimalus liituda Nordea Eesti tööperega!

Värbamispartner Eha Täht ja personalijuht Jaana Pedras alustavad ettevõtte tutvustamist sellest, et meenutavad – Nordea on Eestis jätkuvalt olemas. Pangatooteid ja -teenuseid Eestis klientidele küll enam ei pakuta, ent kõigis Põhjamaade riikides on Nordea endiselt tegutsemas ja nende klientide teenindamiseks antakse panus ka Eestis.

Mitmekeelne ja rahvusvaheline

Nordea Bank Abp Eesti filiaal on Eesti mõistes suur tööandja – paljurahvuseline ja mitmekeelne ligi tuhandet töötajat hõlmav meeskond. Tööperesse kuulub inimesi rohkem kui neljakümnest erinevast rahvusest ning ettevõtte töökeeleks on inglise keel. Tänu ettevõtte kiirele kasvule ongi tekkinud paljudel erineva varasema tööalase taustaga inimestel võimalus Nordea Eestiga liitumiseks.

Põhjuseid Nordeasse tööle asuda on palju. Ettevõtte jaoks on oluline pakkuda oma inimestele huvitavat tööd ja häid arenguvõimalusi. Ülemiste Citys asuvatesse kontoritesse on loodud kaasaegne ja mugav töökeskkond. Nordea Eesti töötajad hindavad kõrgelt ettevõtte põhjamaised ning igat töötajat väärtustavaid tööpõhimõtted ja kaasavat organisatsioonikultuuri, konkurentsivõimelist tasupaketti ja töötajate heaolu väärtustavaid soodustusi. Töötajate jaoks on oluline ka tööalase panusega kaasnev missioon ja vajalikkus – inimeste ja ettevõtete kaitsmine finantskuritegude eest ning arukate pangalahenduste pakkumine.

Kuna Nordea on laia pangateenuste ja -toodetega universaalpank, on ka Eestis võimalus puutuda kokku väga erinevate panganduse valdkondadega. Tegutseda otseselt klientide teenindamisega seotud osakondades ja panustada tarkvaralahenduste arendamisse, saada eksperdiks finantskuritegevuse tõkestamise valdkonnas või arendada ennast hoopis ärianalüüsi ja finantside teemadel. Endale meelepärase valdkonna leiab igaüks, kes soovib pangandusmaastikul areneda.

Hübriidtöö parimad võimalused

Nordea Eestis rakendatakse paindliku töötamise parimaid omadusi, mis võimaldavad kombineerida efektiivset töötamist kontoris ja kodus ning pakuvad piisavalt vaheldust.

Ülemiste linnakus asuvas kaasaegses kontoris käiakse kohal vastavalt tööalasest vajadusest tulenevatele kokkulepetele. Kontoris töötamine on muutunud pandeemiajärgselt isegi eesmärgipärasemaks kui varem, sest selleks ajaks, kui inimesed on füüsiliselt koos, planeeritakse lisaks oluliste tööalaste teemade arutamisele varasemast veel teadlikumalt meeskonna ühiseid tegemisi ja tähistamisi.

Head arengu- ja karjäärivõimalused

Nordea Eesti kiire kasv tähendab lisaks uutele töökohtadele ka väga häid arenguvõimalusi, seda nii uutele tulijatele kui ka tööperega pikemalt seotud liikmetele.

Ettevõte investeerib kõikide töötajate arendamisse, sest inimesed on Nordea suurim ja olulisim vara kõigis riikides, kus tegutsetakse. Kuna tööle võetakse ka ilma varasema panganduskogemuseta inimesi, omandatakse tööks vajalikud teadmised sageli tööd tegema hakates ning nii on õppimine ja arenemine töö käigus üks Nordea arengupõhimõtteid. Loomulikult pakutakse töötajatele ka muid vajalikke teadmiste omandamise ja arendamise viise. Juhtub ka seda, et vahepeal käiakse Nordeast ära, siis aga tullakse tagasi, enamasti tuuakse selle põhjenduseks, et Nordea töökultuur meeldib kõige rohkem.

Arenguvõimalused Nordeas on väga erinevad ja töötajad saavad oma arengu- ja karjääriteed ise palju suunata – head võimalused on kasvada nii spetsialistist eksperdiks kui ka erinevates juhirollides. Kuna tööpere suureneb pidevalt ja uusi üksuseid tuleb juurde, vajatakse ka uusi juhte ning tagatakse neile korralik koolitus ja toetus uues rollis.

Hea karjääritee ei pruugi tähendada aga üksnes vertikaalset arengut ja juhiks kasvamist. Võimalusterohke areng on ka teadmiste suurendamine ja oma valdkonna eksperdiks kujunemine. Nordea Eesti tegevussuunad on erinevad ning kaasaegses ühiskonnas ka väga vajalikud, näiteks elanikkonna kaitse finantspetturite ja -kuritegude eest, turvaline finantskäitumine jpm. Tööd tehakse Soome, Rootsi, Norra ja Taani Nordea klientide heaks, mis annab võimaluse täiendada oma professionaalset kogemust rahvusvahelise mõõtmega. Tööalane areng Nordeas võib soovi korral olla samuti rahvusvaheline – võimalik on töötada erinevates riikides. Inimesi tööle värvates eelistatakse kõikides Nordea riikides alati sisemisi kandidaate.

Jätkusuutlik töö- ja eluviis

Vaatamata sellele, et palju tööd on võimalik ära teha kodust lahkumata, on Nordea Eestis tugev organisatsioonikultuur, mis tööperet kokku liidab.

Üheks väga oluliseks ettevõttekultuuri osaks on jätkusuutlikkus – seda nii toodete ja teenuste pakkumise, töötajate tervise kui ka keskkonna väärtustamise mõttes.

Kuna Nordea Eesti meeskond on paljukeelne ja mitmekultuuriline, korraldatakse töötajatele erinevatele teemadele keskenduvaid sündmusi. Näiteks on toimunud keelekohvikud, tervise- ja mitmekesisuse kuu, vaimse tervise nädal jm. Ühiselt tähistatakse ka Eesti pühasid, Nordea, meeskondade ja inimeste suuri ja väikesi saavutusi.

Nordea Eesti töötajad naudivad ka tervislikke eluviise, sporti ja liikumist. Erinevatel võistlustel ja rahvaspordiettevõtmistel käiakse Nordea meeskondadega osalemas ja selline ühine tegutsemine ühendab inimesi ettevõtte erinevatest üksustest. Lisaks füüsilisele tervisele väärtustatakse Nordea Eestis kõrgelt ka vaimset tervist.

Koostegemise rõõmu jätkub teatud sündmustel kogu ettevõttele korraga ja lisaks sellele on erinevates töömeeskondades omad tiimitraditsioonid.

Inimõiguste väärtustamine

Nordea Eesti on osa suurest Nordea grupist, kus töötab ligi sajast erinevast rahvusest inimesi. Kuna meeskond on loomulikult mitmekesine, on see valdkond Nordeas fookuses kõigis riikides ning seda jälgitakse nii ettevõtte tippjuhtkonnas, kus on oluline meeste ja naiste võrdne kaasamine, kui ka kõikide tööga seotud otsuste vastuvõtmisel. Ja mitte ainult töistes küsimustes – Nordea Eesti on olnud üks Eestis toimunud Pride’ide toetajatest ning seksuaal- ja soovähemuste õigustele ja võrdsele kohtlemisele pööratakse Nordeas grupiüleselt palju tähelepanu. Tegemist on aruka ja kaalutletud otsusega – nii Nordea kliendid kui ka töötajad on läbilõige ühiskonnast ning ettevõte seisab kindlalt võrdsuse ja inimõiguste eest. Nordeasse on kõik inimesed oodatud just sellisena, nagu nad on.

Inimõiguste Keskus on tunnustanud Nordea Eesti tegevust ka mitmekesisuse märgisega. See on juhtimise ja personalitöö kvaliteedimärk, mis näitab, et organisatsioon on atraktiivne tööandja, kes ootab tööle talente sõltumata nende soost või taustast. Märgist kasutades saadetakse väärtuspõhine sõnum ka klientidele ja koostööpartneritele, et ettevõte hoolib Eestist ja maailmast ning annab oma panuse selle paremaks muutmiseks. Märgis aitab tipptalentidel organisatsiooni märgata ja näitab kõigile, et tehakse sisulist tööd mitmekesise ja kaasava töökeskkonna arendamiseks.

Mitmekesisuse kokkulepe eeldab, et ettevõte edendab personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest. Sellest loetelust saab ilmselt igaüks kindla veendumuse, et Nordea Eestisse tööle kandideerimisel pole vaja muretseda, kas oma vanuse, isiklike valikute, rahvuse, usu, nahavärvi või tervisega seotud teemade poolest tööle sobitakse.

Sõjapõgenike toetamine

Ka kujunenud pagulaskriisis on Nordea Eesti üks neist ettevõtetest, kes sõja eest põgenenud ukrainlastele toetust pakkuda soovib. Aidata plaanitakse just sellega, milles ise kõige tugevamad ollakse – digitaalsete oskuste ja finantskirjaoskuse teemadega. Näiteks plaanitakse tutvustada Eestisse tulijatele meie e-süsteeme. Ise igapäevaselt meie tehnoloogiliselt eduka elu keskel olles me sageli ei märkagi, et näiteks digiallkiri, Smart-ID või elektrooniline pangandus on mugavused, mida kõikjal maailmas ei kohta ja mis kõigi inimeste jaoks iseenesestmõistetavad ei ole.

Kõigil Nordea töötajatel on võimalus oma tööajast panustada teatud aeg heategevusega tegelemiseks ja nii tehakse koostööd erinevate heategevusorganisatsioonidega. Põgenike toetamine on Nordea jaoks grupiüleselt südameasjaks ja võimaluseks oma missiooni täita – toetada laiema ühiskonna heaolu nimel toimuvate püüdluste ja unistuste elluviimist.

Lähem info:

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid