„Tänu riigikogu kiirele ja konstruktiivsele tööle on elektriturureform läbinud vajalikud lugemised erakordses ajakavas ning juba oktoobri algusest on kodutarbijatel võimalik seda teenust kasutama hakata,“ rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan. „Kõigil neil, kes on oma hinna fikseerinud kõrgel hinnatasemel või kes on endiselt veel börsipaketil, tasub kindlasti universaalteenust kaaluda, et suure kasvu läbi teinud elektrikulud kontrolli alla saada.“

Elektrituru reformiga pannakse riigiettevõttele Eesti Energia kohustus müüa alates selle aasta 1. oktoobrist kuni 30. aprillini 2026. aastal elektrit Eesti kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena. Ka teised elektrimüüjad võivad oma klientidele universaalteenust pakkuda ning nad saavad õiguse osta selleks vajamineva elektri riigi elektritootjalt. Universaalteenusele ülemineku soovi korral tasubki esimesena pöörduda just oma senise elektrimüüja poole.

Universaalteenuse hinna kindlaksmääramiseks tuleb ära oodata seaduse jõustumine ning seejärel saab Enefit Power esitada konkurentsiametile universaalteenuse jaoks toodetud elektrienergia hinna kooskõlastamistaotluse. Konkurentsiamet peab septembri lõpuks kooskõlastama elektri tootmishinna ning elektri edasimüüjatel on teenust pakkudes õigus lisada sellele ka lisakulu universaalteenuse pakkumisega seotud kulude katmiseks.

Universaalteenusega saavad vabatahtlikult liituda kõik eratarbijad ja korteriühistud ning liitumine käib samamoodi nagu elektripaketi valimine. Seejuures ei ole elektrimüüjal õigust küsida tarbijalt leppetrahvi, kui klient oma senise tähtajalise paketi enne tähtaega üles ütleb, et universaalteenusele üle minna. See reegel kehtib kuni 2023. aasta 30. septembrini.

Kui kodutarbija ei ole praeguseks valinud ühtki elektripaketti ja kasutab hoopis üldteenust, siis muudetakse sellise tarbija üldteenuse hind alates 1. oktoobrist 2022 võrdseks universaalteenuse hinnaga.

Peale universaalteenuse hakkavad oktoobris kodutarbijaid aitama ka riigi automaatsed energiatoetused. Universaalteenus ja toetused annavad koosmõjus suurema mõju energiakulude vähendamisel.

Eesti Energia tõdeb enda saadetud kirjas, et universaalteenuse hind on ajas muutuv, sest on otseselt seotud nii CO2 kvoodi hinnaga kui ka tootmiskuludega. Universaalteenuse hind selgub 23. septembril.

Lisainfot universaalteenuse ja riigi toetusmeetmete kohta leiab MKMi kodulehelt.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid