„Kõige keerulisem on toiduainetööstusel, mis on tugevalt mõjutatud gaasi olemasolust. Suuri probleeme tekitab ka kõrge hind, kuna energiakulud moodustavad ligi 9% kogu toidutootjate müügikäibest, mis on tööstuse suurim osakaal,“ selgitas Swedbanki tööstusosakonna juhataja Raul Kirsimäe toidutootjate keerulist olukorda, mida on tugevalt mõjutanud juba varem kiirelt kasvanud toorainehinnad.

Positiivsena võib Kirsimäe sõnul välja tuua selle, et kümnest toiduainetööstuse ettevõttest on juba üheksa alustanud sunnitud kuluka investeeringuprogrammiga alternatiivsete energiakandjate kasutamiseks või on neil tegevuskava gaasisõltuvuse vähendamiseks, et tulla toime maagaasi tarnete ootamatu lõppemisega.

„Ettevõtetega suheldes näeme, et aktiivselt otsitakse maagaasile alternatiive, kuid mitte kõik ei ole võimelised ootamatult investeerima tootmis- ja kütteseadmete ümberehitamisse,“ ütles Raul Kirsimäe. „Enne sõda räsis tööstust koroonakriis ja tarneraskused ning ettevõtete käibekapitali vajadust, mis on eelnenud aastatel hoogsalt kasvanud, on samuti rahastatud peamiselt laenudega.“

Muutuste pahupooleks on kallid investeeringud

Uuringu järgi ongi ettevõtete maagaasist loobumise peamine takistus suured investeeringud, milleks puuduvad vajalikud vahendid, tehnoloogiate suur gaasisõltuvus ning teadmatus, kui kaua probleemid maagaasiga jätkuvad.

„Soodsama lahendusena nähakse olemasolevate süsteemide täiendamist LNG-mahutite ja gaasiballoonidega, mis ei vähenda sõltuvust maagaasist, aga muudavad ettevõtte vähem haavatavaks gaasitarnete piiramisel,“ rääkis Raul Kirsimäe. „Nii on võimalik kasutada suurema tarnekindlusega veeldatud maagaasi või maagaasist soodsama hinnaga LPG-gaasi, mis on toornaftast bensiini tootmisel tekkiv kõrvalprodukt.“

Puidutööstusel on olukord kergem

Kõige väiksem sõltuvus maagaasist on puidutööstuses, kus hindas ligi 9% ettevõtetest, et gaasi puudumisel tekib oht tootmise seiskumiseks. Samuti on tööstussektoris ettevõtteid, mis tarbivad suurema osa vajaminevast maagaasist väljaspool tipphooaega ega pea vajalikuks plaanida suuremaid investeeringuid.

Swedbank uuris suurte ja keskmise suurusega tööstusettevõtete maagaasi kasutust selle aasta juulis ja augustis. Ettevõtetelt küsiti maagaasi tarbimise kohta, võimalusi gaasi kasutamise asendamist mõne teise energiakandjaga ning tegevus- või investeerimisplaani olemasolu tarneprobleemide korral. Uuringus osales kokku 113 erinevates sektorites tegutsevat tööstusettevõtet.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid