Kestliku ettevõtte nominent Timbeco on kodumaine puidust majade projekteerija, tootja ja ehitaja ning tegutseb juba 29 aastat. Turundusjuht Erki Muhu sõnul baseeruvad ettevõtte strateegia põhialused jätkusuutlikul tegutsemisel ja eesmärk on muuta ettevõtte tegevus viie aasta pärast süsinikuneutraalseks.

„See võtab arvesse nii süsiniku sidumist meie valmistatud ja püstitatud hoonetesse, tootmisjääkide taaskasutamist, kestliku mõtteviisiga tarnijate valimist kui ka lähiaastatel tootmishoonete katusele paigaldatud päikesepaneelidest toodetud energiat jms,“ kirjeldab Muhu. Valitud teel aitab püsida ja eesmärke täita teekaart Timbeco 2.0.

Oma senisel teekonnal on tööstus läbinud põhjaliku õppeprotsessi, sest järjest olulisem on suunata ehitustegevust taastuvate ressursside suunas ja teha seda sellisel moel, et selle protsessi negatiivne keskkonnamõju oleks võimalikult väike. Selle eesmärk on vähendada nii transpordist tekkinud kui ka keskkonnale ja kogukondadele põhjustatud kahjusid, samuti luua võimalusi hooneid või nende komponente taaskasutada.

Samuti testib ettevõte tarkvara, mis aitab projekteerimisfaasis hoonete süsinikujalajälge arvutada, et seeläbi suunata kliente tegema teadlikult häid valikuid nii materjalide, ehitusmetoodika kui ka kütte- ja ventilatsiooniseadmete valikul. Siin on oluline roll nii nende eksportturgudel tegutsevatel kinnisvaralaenude väljastajatel kui ka lõppklientidel, kes annavad tagasisidet ja innustavad valitud teed jätkama.

„Juba praegu on Skandinaavias uue kodu soetamiseks mõeldud laenutooted soodsamad neile, kes teevad oma valiku väiksema süsinikujalajäljega hoonete soetamiseks,“ toob turundusjuht välja.

Pöörata tuleb kolmes suunas

Timbeco on kolmikpöörde osas aktiivne olnud juba mitmeid aastaid. Roheinnovatsiooni suuna ettevõttes paika panemiseks läbiti äsja Rohetiigri programm ja toodi välja „keskkonnamõjude tootestamise“ projekt. Neid aitas seejuures mentorina Anu Ruul EBSist.

„Meie arendusosakond on pidevalt arendamas meie tootmisprotsesse, teeme oma püstitatud hoonetele erinevaid teste, et täiustada konstruktsioone ja võtta kasutusele uusi väiksema keskkonnamõjuga materjale,“ räägib Muhu.

Timbeco majad.

Digipöörde osas on Timbeco võtnud eesmärgiks tuua järjest enam kasutusele digitaalseid lahendusi ja paberivaba asjaajamise. Head näited on Muhu sõnul tootmistarkvara Eziil või uus personalijuhtimise tarkvara. Nad panustavad palju ka ettevõttesiseste võrkude turvalisusesse ja sellesse, et nende insenerid ja kontoritöötajad saaksid oma tööd vajadusel teha ükskõik mis asukohast.

„Oleme valinud oma partneriks Greendice’i, et jälgida tehnika ringlusest tingitud keskkonnamõju, ja võimalusel soetame juba kasutusel olnud seadmeid, et anda neile uus elu,“ räägib Muhu digitaalsest rohepöördest.

Pakenditööstus on ringmajanduseks valmis

Teine aasta kestliku ettevõtte nominent on tööstustele jätkusuutlikke pakendilahendusi pakkuv Estiko-Plastar, mille vanus kattub vabariigi enda omaga. Tegevjuht Meelis Jürgens toob esmalt välja, et ettevõtte südameasi on töötajate arendamine ja hoidmine. Kui töötajad on rahul, läheb ka ettevõttel hästi ja suhted on head nii tarnijate kui ka klientidega.

Üks näide nende kestlikkusest on Estiko grupiülesed teema-aastad, millest on kujunemas Jürgensi sõnul traditsioon. Üheskoos võetakse ette tegevusi nii oma tervise kui ka keskkonna parendamise heaks. Olgu selleks tasuta tervisekindlustus või rohelisem pakenditootmine läbi taastuva energia ja nutikate lahenduste. Ettevõte arvutab ka oma süsinikujalajälge klientidele süsinikuneutraalsete pakkelahenduste pakkumiseks.

Sarnaselt Timbecoga tegeleb ka pakenditootja mitme pöördega korraga. Rohepöörde osas on nad viimastel aastatel teinud jõudsalt tööd ettevõtte jalajälje vähendamisel. Lisaks jäätmete sorteerimisele ja taaskäitlemisele tarnitakse pakendeid, millest 70% on ümber töödeldavad. Samuti pakutakse klientidele pakendeid ümbertöödeldud materjalist ja taastuvast toormest.

Estiko-Plastari katusel on päikesepark.

„Meil on juba olemas erinevad lahendused ringmajanduse jaoks,“ räägib ettevõtte tegevjuht.

Digipöörde osas otsivad nad aga lahendusi süsteemide digitaliseerimiseks ja andmete automaatselt liigutamiseks, samuti plaanitakse investeerida tootmise automatiseerimiseks ja ERP-süsteem välja vahetada.

Innovatsioon on ettevõttes Jürgensi sõnul esindatud aga tootearenduse näol, lisaks tehakse tihedat koostööd tarnijate, klientide ja ülikoolidega, et tooteportfelli laiendada ja turu tulevikutrendidega kaasas käia.

Harjunud, et iga nurga taga vaatab vastu kriis

Estiko-Plastari käesolevat aastat võrdleb tegevjuht sellele eelnenuga ning talle paistab, et energiakriisi valguses see ka jätkub. Jürgens ütleb lausa, et nad on juba harjunud sellega, et nurga taga ootab järgmine globaalne mure. Sõja tõttu Venemaa ja Valgevenega lõpetatud ärisuhted mõjutasid ettevõtte toormehinda ja sisendid kallinesid kuni 15%.

„Tänaseks on olukord stabiliseerunud, kuid eks näis, mis energia hinnad põhjustama hakkavad. Lõpuks jõuab see ikkagi paraku lõpptarbijani,“ tõdeb suurfirma juht.

Nutiseadmete uuele ringile panija meelitab partnerid pingutama

Nii nagu Estiko-Plastar on ka kolmas nominent Foxway Tartu esindaja, kes suunas eelmisel aastal taaskasutusele 1,5 miljonit nutiseadet. Ettevõtte turundusjuht Kristina Zolina selgitab, et ringmajandus-ettevõttena on neil jätkusuutlik tegevus olemuses. „Teeme palju selleks, et ka peamised partnerid lähtuksid jätkusuutlikkuse põhimõtetest, näiteks kõik meie koostööpartnerid täidavad ESG-alase küsimustiku,“ ütleb ta.

Foxway on endale seadnud väga selged eesmärgid, mida nad soovivad ettevõttena jätkusuutlikkuse osas lähemate aastate jooksul saavutada. Saavutusi mõõdetakse.

Lähiaastatel soovitakse lisaks oma tegevuse süsinikuneutraalsusele, kinnisvara ja küttesüsteemi tõhususele parandada ka oma tulemusi erinevates reitingutes, samuti liituda reitinguagentuuri Standard & Poor jätkusuutlikkuse indeksiga.

Foxway uue tootmishoone avamine

Konkurentidest peab sammukese ees olema

Ka see ettevõte tegeleb kolmikpöördega. Jätkusuutlikkus on osa ettevõtte DNAst. Digitaliseerimisele ja automatiseerimisele pöörati aga just 2022. aastal palju tähelepanu, saavutades näiteks EASi digitaliseerimise meistriklassis auhinnalise kolmanda koha. „Praegu olemegi käivitamas suurt programmi, mis hõlmab endas lao- ja tootmistegevuste automatiseerimist ning paljude protsesside digitaliseerimist,“ selgitab Zolina.

Innovatsioonis aga peab ettevõte pidevalt konkurentidel silma peal hoidma ja nendest sammukese ees olema. Ka viimasel aastatel Tartu tootmises juurutanud uuenduslikud lahendused kasutatud telefonide ja arvutite taastamiseks on olnud rahaliselt edukad.

Mida toob tulevik?

Timbeco juhi Erki Muhu sõnul sunnib ebakindel aeg ettevõtteid otsima pidepunkte oma väärtustest ja missioonist. Puitmajatootja on ligi 30 tegutsemisaasta jooksul näinud mitmeid majandustsükleid ja Muhu sõnul nendest alati tugevamana väljunud. Nad usuvad, et tulevik kuulub neile, kes suudavad keerulistel aegadel veelgi enam pingutada ja pühenduvad ka rasketel hetkedel oma missiooni täideviimisele.

Lähitulevik sõltub Muhu meelest Euroopa-ülesest energiakokkuleppest ja võimekusest teha kaalutud otsuseid. Sihtturgudel näeb ta sarnaseid jooni koroonaviiruse esimese lainega – ostu- või tarbimisotsuseid lükati edasi ja inimeste julgus uusi elamispindu soetada ajutiselt vähenes. Kinnisvaraarendusi mõjutab ka teadmatus intresside osas.

Samas vajadus uute elamispindade järele pole tema sõnul kuhugi kadunud. Müügiperioodid võivad ajutiselt pikeneda, kuid paremini kapitaliseeritud ettevõtted jätkavad kindlasti oma arendusi. Neid toetab ka mõningane materjalide odavnemine.

Estiko-Plastari juhi Meelis Jürgensi sõnul näitavad aasta viimased kuud jahenemise märke. Selle mõju ettevõttele on Jürgensi sõnul raske öelda. Nende toodangust umbes kolmveerand läheb toidutööstuse pakendiks ja sööma peab, olgu kui tahes raske. Küll võib väheneda esmatarbekaupade pakendi vajadus.

Foxway aasta on olnud väljakutseid pakkuv, kuid võetud eesmärgid on täidetud ja kohati ka ületatud. Esimesel poolaastal töötles ettevõte ümber ligi veerandi võrra rohkem seadmeid kui eelmisel aastal samal perioodil. Sellega välditi enam kui 42 000 tonni süsiniku õhkupaiskumist ainuüksi mobiilsete seadmete tootmises.

Septembris avas ettevõte uue 6500-ruutmeetrise lao- ja tootmishoone, mis aitab luua uusi töökohti ja turukasvule vastata.

Kategoorias „Kestlik ettevõte 2022“ tunnustatakse Eesti ettevõtteid, kes pööravad tähelepanu kestlikule arengule. Kestlikkuse põhimõtteid hinnatakse sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnamõju alusel. Võitja selgub 13. oktoobril Eesti parimate ettevõtete galal“ palun asundada lausega „Võitja selgub 13. oktoobril toimuval Eesti parimate ettevõtete auhindamisüritusel, millest teeb ülekande ETV.

Artiklite ilmumine on kaasrahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.