Ettevõte pakkus avalikult kuni 120 000 lihtaktsiat 360 000 euro väärtuses. Pakkumise käigus märgiti 392 investori poolt kokku 97 684 aktsiat kogusummas 293 052 eurot. Pakkumise põhimahu täismärkimine oleks andnud ettevõttele 360 000 eurot ning ülemärkimine kuni 630 000 eurot.

„Täname kõiki olemasolevaid ja uusi investoreid, kes Bercmani aktsiaid märkisid ning selle kaudu ettevõtte arengusse panustasid. Kuna märkimine jäi mõneti alla eeldatud mahu, siis vaatame ettevõtte kulubaasi üle ning vähendame kulusid võimaluste piires. Seame lähivaates fookuse ekspordile ja potentsiaalikamatele suurklientidele ning ettevõttesisesele efektiivsuse kasvule,“ ütles Bercmani juht Mart Suurkask.

Bercman töötab Suurkase sõnul edasi oma missiooni suunas elimineerida ühiskonnast välditavad liiklussurmad ning jätkab grupiga sihikindlalt tegutsemist kursil, et saada eelistatuimaks partneriks targa linna lahenduste teostamisel.

Uued aktsiad koguses 97 684 aktsiat jaotatakse pakkumises osalenud investorite vahel järgmisel põhimõttel:

  • kõigile märkimiskorralduse esitanud investoritele jaotatakse aktsiaid vastavalt märgitud aktsiate arvule – kokku 71 952 aktsiat;

  • märkimisgarantii andnud Bercmani juhtorganite liikmetele ja suurematele aktsionäridele vastavalt märgitud kogusele - kokku 25 732 aktsiat.

Aktsiapakkumise arveldus toimub 19. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval. Bercmani täiendavalt emiteeritud aktsiad on plaanis kauplemisele võtta Nasdaqi mitmepoolses kauplemissüsteemis First North 28. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval.