Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Vjatšeslav Milenini sõnul on sel nädalal taas sagenenud teated levivatest petukirjadest. „Suur tänu kodanikele, kes petukirja ära tunnevad ja sellest politseile teada annavad. Saame seeläbi parema ettekujutuse pettuse leviku ulatusest, et ka teisi inimesi hoiatada. Kuigi e-kirjade ülesehitus on läbi nädalate veidi muutunud, niisamuti nagu ka saatja nimi, on nende kirjade sisu jäänud samaks. Inimest süüdistatakse tema suhtes läbiviidavast menetlusest, mis on seotud pornograafiaga. Pettuse eesmärk on inimene segadusse viia ja raha välja petta,“ kirjeldas Milenin.

Politsei lükkab ümber levivate kirjade sisu. „Kirjades on kasutatud päris politseinike või tuntud inimeste, näiteks endise justiitsministri nime, kuid need inimesed ei ole kirja saatnud. Tegemist ei ole politsei ega ka teiste asutuste poolt saadetud e-kirjadega, vaid pettusega.“

Hetkel levivad massiliselt politsei ja kaitsepolitsei nimelt saadetavad e-kirjad. „Kirja saatjaga ei tohi vestlusesse asuda. Kelmid hakkavad inimest survestama ja manipuleerima, väites, et kui inimene teeb koostööd, viiakse menetlus läbi kiiremini või lastakse inimesel karistusest pääseda. Seeläbi pressitakse inimeselt raha välja. Sellisel viisil politsei juhtumeid ei lahenda. Taolise või sarnase sisuga e-kirjad tuleb kustutada. Samuti ärge avage manuses olevaid faile, mis on teie arvates ebaselged või kahtlust tekitavad,“ rõhutab Milenin.

Petukirjad
Üks versioon levinud petukirjast
Petukirjad