Statistikaameti analüütik Helle Bunderi sõnul kahanes septembris tööstustoodangu maht rohkem kui pooltel töötleva tööstuse tegevusaladel. „Kasvu näitasid suurema osatähtsusega tegevusaladest ainult elektroonikatööstus ja paar masinatööstuse tegevusala, täpsemalt elektroonikaseadmete (18,1%), mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine (11,3%) ning masinate ja seadmete remont (14,2%),“ selgitas Bunder. Suurema osatähtsusega tegevusaladest langes puidutöötlemise (17,5%), metalltoodete (18,0%), elektriseadmete (3,7%) ja toiduainete (3,1%) tootmine.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks

Võrreldes 2021. aasta septembriga kasvas töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük 2022. aasta septembris kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 9,0%. Toodangu müük ekspordiks kasvas 9,7% ning müük siseturule 8,0%.

Töötleva tööstuse toodangust 67,7% müüdi välisturule. Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenesid septembri mahud võrreldes augustiga tööstuses kokku 3,5% ning töötlevas tööstuses 1,5%. Energeetikavaldkonnas suurenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2021. aasta septembriga 22,1%, soojuse tootmine vähenes 16,8%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus