Tänasest saavad universaalteenusele üle minna mikro- ja väikeettevõtted. Samuti füüsilisest isikust ettevõtjad, sihtasutused ja mittetulundusühingud, kes saavad universaalteenust kasutada 1 gigavatt-tunni jagu elektritarbimise ulatuses aastas. Kõik loetletud äritarbijad saavad universaalteenust kasutada 2023. aasta lõpuni.

„Kolmandik Eesti kodutarbijaid läks üle universaalteenusele esimese kuu jooksul. Nüüd on mõistlik ka äritarbijail enda jaoks läbi mõelda, kas universaalteenus on talle parem valik kui senine elektrileping. Kindlasti on ka neid ettevõtteid, kellele täna veel kehtib odavama hinnaga elektrileping, kuid suure tõenäosusega on ka neil mõistlik universaalteenusele üle minna, kui praegune leping lõpeb. Praeguseid hindu silmas pidades aitab universaalteenus riske maandada ja hinnatõusu leevendada eelkõige just neil börsipaketiga ettevõtetel, kellel ei ole võimalik oma tarbimist juhtida,“ lausus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

Pakkumise universaalteenusele üle minna võib teha vastavat teenust pakkuv elektrimüüja. Universaalteenuse kasutamise alustamiseks peab tarbija nõustuma müüja ettepanekuga. Tarbija saab ka ise avalduse teha elektrimüüja iseteeninduses või müüjaga suheldes. Ettevõtetel peab selleks olema äriregistrisse esitatud 2021. aasta majandusaasta aruanne, mille alusel saab müüja kontrollida, et tarbijal on õigus universaalteenust kasutada.

Kui ettevõte on asutatud alates 2021. aastast ning majandusaastaaruannet veel ei ole, peab esitama müüjale andmed töötajate arvu kohta ning oma bilansimahu ja aastakäibe prognoosi. Vanast lepingust ülesütlemisega võib äritarbijale kaasneda leppetrahv, juhul kui seni sõlmitud lepingu tingimused seda ette näevad.

Konkurentsiamet kehtestas 30. septembril elektri universaalteenusele ajutiseks tootmishinnaks 154,08 eurot/MWh ehk 15,4 senti/kWh. Lõpphinnale ehk hinnale, mida tarbija maksma hakkab, lisandub veel kulukomponente, sealhulgas elektrimüüja kulud universaalteenuse müügiga seoses ja mõistlik kasum. Juhul, kui elektritootmise sisendhinnad oluliselt tõusevad või langevad, võib ka universaalteenuse hind muutuda.

Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roosi sõnul äritarbijaid automaatselt üle ei viida. Kliendid peavad otsuse ise langetama ja liitumissoovist teada andma. „Saadame pakkumise kõigile Eesti Energia äriklientidele, kel on õigus universaalteenusega liituda. Pakkumist näeb ka Eesti Energia e-teeninduses. Kliendil on aega rahulikult mõelda, kas universaalteenus on talle kasulik või mitte ja üleminekuks tuleb kliendil oma nõusolek anda. Kui klient soovib universaalteenust kasutada tagasiulatuvalt alates 1. novembrist, peab pakkumisega nõustuma hiljemalt 23. novembril,“ rõhutas Roos. Universaalteenusele kvalifitseeruvad ligi pooled Eesti Energia ärikliendid ehk 16 800 tarbijat.

Universaalteenuse lõpphind äritarbijatele on hetkel alates 16,04 s/kWh, millele lisandub kuutasu 1,658 eurot mõõtepunkti kohta (hinnad ilma käibemaksuta). Hind võib ajas muutuda ning otsust langetades tasub seda silmas pidada. Ettevõtted saavad universaalteenust kasutada aasta ja kaks kuud ehk 2023. aasta lõpuni.

Lisaks tasub tähele panna, et erinevalt kodutarbijatest ei taga seadus äritarbijatele leppetrahvivabalt universaalteenusele liikumist. „Kuna elektrimüüjana oleme fikseeritud hinnaga lepingute puhul teinud etteulatuvalt finantstehinguid, peavad äritarbijad universaalteenusele üleminekul lähtuma kehtiva elektrilepingu tingimustest,“ selgitas Roos.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid