Rahanduskomisjoni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadusega (675 SE) vabastatakse veeldatud maagaasi (LNG) taasgaasistamiseks kuluv maagaas aktsiisist, nagu on vabastatud maagaas, mida kasutatakse maagaasivõrgu töös hoidmiseks. Maagaasivõrgu töös hoidmiseks kasutatakse osa maagaasist selle soojendamiseks, vältimaks rõhu alandamisel regulaatorjaamade seadmete külmumist. See osa maagaasist tarbijani ei jõua ja seda ei maksustata.

Samal põhimõttel ja võrdse kohtlemise tagamiseks laiendatakse seadusega maagaasi aktsiisivabastust LNG taasgaasistamisele, sealhulgas LNG ujuvterminalis.

Seaduse vastuvõtmist toetas 72 Riigikogu liiget.