Fond on sellel aastal teeninud dividendimaksete aluseks olevat vaba rahavoogu kokku 5,096 miljonit eurot, s.o 22% rohkem kui eelmisel aastal. Arvestuslik potentsiaalne brutodividend, tuginedes fondi dividendipoliitikale, on 2022. aasta 10 kuu põhjal 80,37 senti aktsia kohta (2021 10 kuud: 66,13 senti aktsia kohta).

Fondi aktsia puhasväärtus ehk NAV oli oktoobri lõpu seisuga 20,4586 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (EPRA NRV - raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli oktoobri lõpu seisuga 21,76 eurot. Nii NAV kui EPRA NRV suurenesid oktoobris 0,7% võrra.

Oktoobris teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1,126 miljonit eurot, mis on 7000 eurot vähem kui kuu varem. Vähenemine tuli Saules Miestase kaubanduskeskuse madalamast käibeüürist. Fondi oktoobri EBITDA oli 955 000 eurot, s.o 64 000 eurot madalam kui septembris. Madalam EBITDA oli peamiselt seotud Saules Miestas kaubanduskeskuses läbiviidud sügiskampaaniatega.

2022. aasta kümne kuu jooksul on fond teeninud kokku 11 127 000 eurot üüritulu (12% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil) ning 9 776 000 eurot EBITDA-d (11% rohkem kui eelmisel aastal), s.h võrreldavatel alustel (like-for-like) arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta 10 kuu jooksul, suurenes sellel aastal võrreldes eelmise aastaga 7% võrra.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli oktoobri lõpu seisuga 103,777 miljonit eurot (31.12.2021: 96,914 miljonit eurot).

Kuidas näeb EfTEN praegust olukorda ärikinnisvaras, saab täpsemalt lugeda siit.

III fondi aktsia on alates aasta algusest langenud ligi 14%.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid