„Kuna Soome Inkoo terminal pole endiselt valmis ning Eestile lubatud eelisligipääs puudub, oleme jätkanud võimaluste otsimist ise ujuvterminal rentida ja hakata gaasi juba detsembris torudesse laskma, seepärast tegime ka 11. novembril liitumistaotluse, millele saime eelmine nädal vastuse, et gaasi Paldiskisse lähiajal tuua ei saa,“ märkis Infortari tegevjuht Martti Talgre.

„Sadam on registris ja laev saab kai küljes silduda, aga ühtegi gaasimolekuli sealt torudesse lasta ei saa, kuna Elering on jätnud ühe ehitusprojektis ettenähtud seadme – kai küljes oleva laadimisvarre – kas tellimata või pole see õigeks ajaks kohale jõudnud. Piltlikult öeldes on tankla valmis, aga tankurit pole, ükski tanker aga tankurita tanklasse ei tule,“ lausus Talgre.

„Meil ei ole endiselt teada, mis ajaks Elering ehistusloa mahus Paldiski LNG-terminali valmis saab ja millal tekib ujuvterminali ühendamise võime. Laeva toomiseks on meil vaja teada kindlat kuupäeva, alates kevadest oleme seda Eleringilt küsinud,“ tõdes Talgre.

Paldiski LNG-terminal koosneb kolmest osast: sadamast, Eleringi toruühendusest Balticconnectoriga ja laevast. Alexela ja Infortar vastutavad kai ja sadamarajatiste valmimise eest ning andsid oma töö ennetähtaegselt kuu aega tagasi Eleringile üle.

Elering: teeme seda, mida oleme lubanud

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster kommenteeris Ärilehele, et see on üksnes Alexela väide, et vastuvõtuvõime ei valmi novembri lõpuks ning Elering teeb seda, mida on lubanud ja avalikult kommenteerinud.

„See ei vasta tõele, et Elering ei saa enda ehitatavat gaasitoruühendust õigeaegselt valmis. Meie tööd on graafikus ja valmivad õigeaegselt. Alates detsembri algusest on meie poolest võimalik gaasi võrku anda. Oleme teinud täpselt sada, mida oleme kevadest saadik lubanud,“ kinnitas Köster.

Ettevõtte kommunikatsioonijuht lisas, et nad on ehitanud gaasitaristut vastavalt Soome terminali liitumistaotlusele ja nende esitatud parameetritele. „Kui keegi teine soovib meie taristuga liituda, siis saame koheselt pakkuda liitumist samadel tingimustel,“ märkis Köster. „Eleringi ülesanne on algusest peale olnud ehitada toruühendus gaasikompressorjaamast kuni Marine Loading Armini (MLA) ehk mainitud ühendusseadmeni. Oleme seda mitmel korral ka avalikult selgitanud,“ lausus Köster. Mainitud MLA on osa ujuvterminalist ehk komplektis laevaga, kuna need ei pole universaalsed, vaid võivad olla erinevatel ujuvterminalidel erinevad.

Täitmata lubadused

Eesti kaks suurt energia- ja investeerimisgruppi Alexela ja Infortar liitsid oma kogemused ja alustasid ehitustegevuse ettevalmistust omal initsiatiivil ja rahastamisel vahetult peale Ukraina sõja algust. Alexela ja Infortar olid kevadel valmis lahendama terviklikult Eesti gaasi varustuskindluse probleemi käesoleva aasta sügiseks – ehitama kai, rentima ujuvterminali ja opereerima terminali. Seda eeldusel, et Elering tagab kindlaks kuupäevaks Paldiskis toru- ja turuühenduse. Kuna seda lubadust ei ole siiani täidetud, piirdus alates käesoleva aasta juunist Alexela ja Infortari roll vaid kai ehitamisega.

Alexela alustas Paldiski LNG-terminali projekti arendamist 2009. aastal, millest alates viidi läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine ja üldplaneeringu muutmine ning LNG-terminali keskkonnamõjude hindamine ja detailplaneeringu menetlus. 2014. aastal olid Paldiski LNG-terminali ehituseks eeltööd valmis, kuid Eesti loovutas regionaalse LNG-terminali rajamise Soomele, kus seda toona ehitama ei hakatud. Käesoleval aastal pärast seda, kui Ukrainas algas täiemahuline sõda, andis Alexela teada, et on valmis kiirkorras terminali käivitama, ja kaasas selleks projekti Eesti ühe suurima investeerimisettevõtte, energeetika ja merenduse kompetentsiga Infortari.

Gaasi varustuskindluse eest vastutavad Eestis seaduse järgi süsteemihaldur Elering ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Käesoleva aasta 7. aprillil otsustas valitsus loobuda aasta lõpuks Vene päritolu gaasi kasutamisest, otsuse eelduseks seati Paldiskisse sügiseks LNG vastuvõtu võime loomine ja 1 TWh ulatuses gaasivaru hankimine. LNG vastuvõtuvõime rajamise käesoleva aasta sügiseks näeb ette ka praeguse valitsuse koalitsioonileping.