Elektrilevi sõnul käivad suured tööd veel Järise, Võhma ja Panga piirkonnas, kus on alustatud osade kaupa liinide pingestamisega. Tööde käigus võib tulla välja veel uusi rikkekohti ning kõigini ei pruugi seal piirkonnas praegu kahjuks veel elektriühendus jõuda.

Elektrilevi lisabrigaadid töötavad koos vabatahtlikega, et sügavas lumes rikkekohti otsida ja elektriliine puhastada. Saaremaal töötab täna 40 brigaadi, 100 meest.

Elektrilevi märgib, et ööpäevaga on kõrvaldatud palju rikkeid ning elektriühendus taastatud piirkondades, kus seda oli kaua oodatud. Spetsialistid kontrollivad jooksvalt ka kõiki klienditeavitusi rikete kohta, kuna madalpingerikked süsteemis automaatselt ei kajastu. Kui täna kaart näitab, et vool on piirkonnas olemas, aga tegelikult kliendil ei ole, siis palume nendel klientidel, kes seda veel teinud pole, meile teada anda rakenduse MARU kaudu.

Eletrilevi nendib, et võrgu lõplikuks korrastamiseks peame lähipäevil tegema veel üle Saaremaa lühiajalisi katkestusi.

„Rikkebrigaadid on juba pea kuus ööpäeva teinud võimete piiril tööd ja likvideerinud väga palju rikkeid. Hiiumaal oleme suutnud kõik tormirikked kõrvaldada ja elektriühendused klientidel taastada. Saaremaal oleme kaardistanud droonidega rikkekohad ja kõik peamised keskpinge rikked loodame reede õhtuks korda teha,“ lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Saarel olevate elektrigeneraatorite paigutus määratakse koostöös Saaremaa kriisikomisjoniga ning peamiselt ühendatakse need piirkondadesse, kus on elektrikatkestus juba pikalt kestnud. Generaatorite ühendamine ja hooldamine toimub koostöös päästeameti ja merepäästega.

Tööd jätkuvad koostöös Saaremaa kriisikomisjoni, päästeameti, merepääste ja vabatahtlikega veelgi suuremate jõududega. Elektrilevi kriisikomisjon töötab selle nimel, et inimeste elektrivarustus esimesel võimalusel taastada.

Elektrilevi sõnul muutsid nädalavahetusel maha sadanud jäitevihm ja suur lumekogus oksad raskeks ning need murdusid ja tekitasid palju mahukaid rikkeid elektriliinidel. Uus torm kukutas puid ja oksi liinidele ning teedele juurde. Samuti tõi torm endaga kaasa tugeva lumetuisu.

Elektrilevi palub inimestel elektriliine mitte ise kontrollima minna, kuna see on katkenud juhtmete tõttu eluohtlik!

NB! Andke elektrikatkestustest teada rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiremat infovahetust teavitaja ja Elektrilevi vahel.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.

Käitumisjuhiseid elektrivarustuse katkemise korral leiab olevalmis.ee kodulehelt. Ilmateadet ning hoiatusi saab jälgida ilmateenistuse kodulehelt.