Residentidest kodumajapidamiste hoiustel on detsembri lõpu seisuga 11 122 400 000 eurot, mis on enam kui 60 miljoni võrra rohkem kui novembri lõpu seisuga. Veel enam on kasvanud mitteresidentide kodumajapidamiste hoiused, mis kerkisid ligi 100 miljoni euro võrra. See tähendab, et kaht numbrit kokku liites saab Eesti absoluutse rekordi.

Alates 2020. aasta algusest on eraisikute hoiuste maht kasvanud ligi 4 miljardi euro võrra.

Samal ajal vähenes ettevõtete hoiuste maht ja seda teist kuud järjest. Samas on ka seal toimunud enam kui 3 miljardi euro suurune kasv võrreldes 2020. aasta algusega, mil terendas koroonakriis ning sellele järgnenud teised kriisid.

Kokku on hoiuseid meil tegutsevates pankades üle 28 miljardi euro.