Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumine – lühidalt Brexit – läks vastuollu kõigi Euroopa Liidu põhimõtetega. Oli ju liidu loomise üks eesmärke see, et riigid teevad alati koostööd ja aitavad üksteist, tagades kodanike, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise. See sai Suurbritanniale lõpuks aga ka viimaseks piisaks – brittidele tundus, et Euroopa Liit ohustab nende iseseisvust, rahvast ja majandust, ning seega otsustatigi liidust välja astuda.

Lubadustest hoolimata pole Suurbritannia majandus pärast Brexitit õitsele löönud. Hoopis vastupidi.