Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja Svetlana Jankovenko sõnul teavitas Saaremaa Lihatööstus ametit. „Ettevõte teavitas ametit leiust ning rakendas ettevaatusabinõud, kutsudes tooted turult tagasi. Samuti on ettevõte teinud puhastuse ning vaadanud üle tootmisprotsessi,“ kirjeldas Jankovenko.

Tagastamisele kuuluvate toodete ja partiidega saab tutvuda siin.

Soovitame tarbijatel, kes on kõnealusest partiist endale tooteid soetanud, neid tooteid mitte tarbida. Tarbijal on õigus viia need tagasi kauplejale, kust toode osteti ja nõuda tagasi toote eest tasutud raha.

Bakteri sattumise tagamaad toitu on ebaselged

Saaremaa Lihatööstus OÜ juhatuse liikme Kristjan Leedo sõnul tuvastati Listeria Monocytogenes enesekontrolliplaanis võetud analüüsidega. Miks ja kuidas sattus bakter tootesse on hetkel selgitamisel. „Ettevõte tegeleb võimalike põhjuste ja täiendavate analüüside teostamisega, kui saadud vastused on saabunud, saab ka võimalikud saastumise põhjused selgemaks,“ kinnitas Leedo.

Leedo kinnitab, et ettevõttes on toimiv toiduohutusejuhtimissüsteem ja teostatakse jooksvalt vastavalt enesekontrolliplaanile nii toodete kui tootmise mikrobioloogilisi analüüse. „Märkimist väärib ära see, et toodete ja pindade mikrobioloogilised analüüsid on olnud siiani negatiivsed,“ lisas juhatuse liige.

Ettevõte plaanib üle vaadata kõikvõimalikud ristsaastumise kohad ning vajadusel lisame enesekontrolliplaani täiendavad korrigeerivad tegevused. „Teostatud on terves ettevõttes põhjalik täiendav sanitatsioon. Töötajatele on selgitatud tekkinud olukorda ning täiendavalt instrueeritud, kuidas tagada ohutu toote jõudmine lõpptarbijani,“ kinnitas Leedo.